Програма комплексного фахового іспиту для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»Програма комплексного фахового іспиту для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»
Головним завданням фахових вступних випробувань є виявлення у вступників спеціальних знань і практичних навичок з комплексу фахових навчальних дисциплін
Програма 82,5 Kb. 7
читати
Програма харків 014 Порядок роботи конференції листопада 2014 рПрограма харків 014 Порядок роботи конференції листопада 2014 р
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, майдан Свободи,, поверх
Програма 424,36 Kb. 37
читати
Навчальна програмаНавчальна програма
Батинський А. В., Войтенко Н. М., Воропаєва В. В., Дубініна С.І., Клімова С. В., Костюк І. О., Мацегора З. М., Татаринов М. В., Ухань Н.І., Шелест Т. О., Юрчук Д. В
Програма 0,6 Mb. 28
читати
Програма для загальноосвітніх навчальних закладівПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів
За основу для модернізації було прийнято програму 2012 року з історії для основної школи з урахуванням змін, яких вона зазнала під час розвантаження в 2015 р. і оновлення в 2016 р
Програма 0,63 Mb. 102
читати
Навчальна програмаНавчальна програма
України, усвідомлювати складність зв’язку сьогодення з минулим, сприймати культурне розмаїття суспільств, підготуватися до життя в складному сучасному світі
Програма 0,58 Mb. 54
читати
Академія праці і соціальних відносинАкадемія праці і соціальних відносин
Сутність соціальної роботи. Різні визначення соціальної роботи. Мета і завдання соціальної роботи. Взаємозумовленість соціальної політики і соціальної роботи. Становлення соціальної роботи в Україні
Програма 0,6 Mb. 19
читати
Академія праці і соціальних відносинАкадемія праці і соціальних відносин
Різні визначення соціальної роботи. Соціальний педагог, педагог-організатор, соціальний працівник: кваліфікаційні вимоги. Професійний соціальний працівник та соціальний працівник на громадських засадах (волонтер)
Програма 0,64 Mb. 21
читати
Комунальний вищий навчальний заклад «херсонська академія неперервної освіти» херсонської обласної ради кафедра теорії і методики вихованняКомунальний вищий навчальний заклад «херсонська академія неперервної освіти» херсонської обласної ради кафедра теорії і методики виховання
Голобородько Євдокія Петрівна, член-кореспондент напн україни, доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки, менеджменту освіти й інноваційної діяльності квнз «Херсонська академія неперервної освіти»
Програма 201,5 Kb. 32
читати
Державний вищий навчальний закладДержавний вищий навчальний заклад
В. В. Гіржон, О. С. Яновський, О.І.Іваницький, А. Г. Кулинич, О. В. Смоляков, Т. Г. Танцюра
Програма 459 Kb. 55
читати
Програмами «014. 08 Середня освіта (Фізика)» та «015 Професійна освіта. Охорона праці»Програмами «014. 08 Середня освіта (Фізика)» та «015 Професійна освіта. Охорона праці»
У формуванні прогнозованих професійних якостей майбутніх фахівців за освітньо–професійними програмами «014. 08 Середня освіта (Фізика)» та «015 Професійна освіта. Охорона праці» важлива роль належить методичній кафедрі
Програма 97,5 Kb. 7
читати
Робочу програму по фізиці і пояснювальній записці до неї підготували члени науково-методичної ради по фізиці Міністерства вищої і середньої фахової освіти срср, професор доктор ВРобочу програму по фізиці і пояснювальній записці до неї підготували члени науково-методичної ради по фізиці Міністерства вищої і середньої фахової освіти срср, професор доктор В
Базову програму по фізиці і пояснювальну записку до неї підготували викладачі кафедри фізики знту, професор, доктор фіз матем наук С. В. Лоскутов, доцент, к фіз матем наук В. Г. Корніч, доцент, к фіз матем наук В
Програма 187 Kb. 26
читати
Академія праці і соціальних відносинАкадемія праці і соціальних відносин
Основні етапи історії соціології. Основні підходи до переодизації історії соціології. Поняття протосоціології та основні етапи її розвитку. Основні етапи та напрями (типи)
Програма 0,87 Mb. 102
читати
Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальностіПрограма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності
Сучасна структура соціологічних знань: загальносоціологічна теорія; соціологічні теорії середнього рівня; конкретно-соціологічні (емпіричні) дослідження
Програма 143,25 Kb. 14
читати
Програма вступного іспиту третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти для здобуття наукового ступеня доктор філософіїПрограма вступного іспиту третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти для здобуття наукового ступеня доктор філософії
Макаренко Дар”я Володимирівна, старший викладач кафедри соціології
Програма 200,55 Kb. 6
читати
Робоча навчальна програмаРобоча навчальна програма
України вимагає відповідного науково-методичного забезпечення. Адже розуміння історичного процесу неможливе без вивчення найдавніших періодів розвитку людства, без вивчення культурної і фізичної варіабільності людських спільнот
Програма 158,5 Kb. 8
читати

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   67


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка