Бюлетень вак україни №9-10


ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ДИСЕРТАЦІЇСкачати 94,74 Kb.
Сторінка9/9
Дата конвертації04.04.2019
Розмір94,74 Kb.
ТипВимоги до оформлення
1   2   3   4   5   6   7   8   9
.ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ДИСЕРТАЦІЇ

Відомче підпорядкування Назва установи, організації, де виконувалася дисертація

На правах рукопису

ПРІЗВИЩЕ, ІМ’Я, ПО БАТЬКОВІ

Гриф Прим. №

УДК

(індекс)

НАЗВА ДИСЕРТАЦІЇ

Шифр та назва спеціальності (відповідно до Переліку наукових спеціальностей)

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата (доктора)

наук

(галузь наук)

Науковий керівник (консультант)

(Прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

МІСТО - рік

Примітка. Відомості щодо грифа секретності та напис «Прим. № » наводять за необхідності

.

СТОРІНКА 1 ОБКЛАДИНКИ АВТОРЕФЕРАТУ

Відомче підпорядкування

Назва установи, організації, спеціалізована вчена рада якої прийняла дисертацію до захисту

ПРІЗВИЩЕ, ІМ’Я, ПО БАТЬКОВІ

Гриф Прим.№

УДК(індекс)

НАЗВА ДИСЕРТАЦІЇ

Шифр та назва спеціальності (відповідно до Переліку наукових спеціальностей)

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата (доктора)

наук

(галузь наук)

Місто - рік

Примітка. Відомості щодо грифа секретності та напис «Прим. № » наводять за необхідності.

СТОРІНКА 2 ОБКЛАДИНКИ АВТОРЕФЕРАТУДисертацією є

(на правах рукопису, монографія)

Робота виконана в

(назва організації, відомча підпорядкованість)

Науковий керівник (консультант)

(науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім'я, по батькові, місце роботи, посада)

Офіційні опоненти:

(науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім'я, по батькові, місце роботи, посада)

(науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім'я, по батькові, місце роботи, посада)

(науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім'я, по батькові, місце роботи, посада)

Захист відбудеться « » 20 р. о годині на засіданні

спеціалізованої вченої ради

(шифр ради, назва установи, у якій створена рада, адреса)

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці

(назва установи, адреса)

Автореферат розісланий « » 20 р.

Учений секретар

спеціалізованої вченої ради

(підпис) (ініціали, прізвище

)'

Додаток 4

до Вимог до оформлення дисертації та автореферату дисертації

ПРИКЛАДИПриклад нумерації розділу, підрозділу, пункту, підпункту:

РОЗДІЛ 5 ФАЗОВІ ПЕРЕХОДИ В ФАЛЬКОГЕНІДНИХ НАПІВПРОВІДНИКАХ  1. Вплив політипії на фазові переходи

  1. Структурні модифікації шаруватих кристалів

  1. Сегнетоелектричний фазовий перехід у кристалах

Приклад анотації:

АНОТАЦІЯЙовенко І.О. Пролонгована регіональна анестезія при опе­раціях на верхній кінцівці в травматології-ортопедії. - На правах рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата ме­дичних наук за спеціальністю 14.01.30 - анестезіологія та інтен­сивна терапія. - Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України, Донецьк, 2010.

Зміст анотації
Каталог: files
files -> Пояснювальна записка Вступне випробування з соціальної роботи до магістратури зі спеціальності «023 Соціальна робота»
files -> Затвердити Порядок вибуття дітей із закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, й соціального захисту дітей, до сімейних форм виховання (далі Порядок), що додається
files -> Конкурси Вакансії
files -> Секція права та психології
files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми дошкілля
files -> Спадщина Василя Олександровича Сухомлинського – невичерпне джерело світла, енергії і любові
files -> Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю
files -> Впровадження педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського щодо гармонійного розвитку особистості учня, формування його життєвої компетентності у н/в процесі на основі формули "Три люблю"
files -> Таран Ірина Миколаївна, вчитель англійської мови, вихователь нвк «Кіровоградський колегіум»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка