Бланк Робочої програми навчальної дисицпліниСторінка1/11
Дата конвертації23.03.2020
Розмір0,54 Mb.
ТипРобоча програма
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11Форма № Н - 3.03

Затверджено наказом МОН України

від “___” ___________ 20 __ р. №___
Львівський національний університет імені Івана Франка
Кафедра теорії та історії культури
ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор (заступник директора)

з навчальної роботи
___________________________

“______”_______________20___ р.РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
СОЦІАЛЬНА КУЛЬТУРОЛОГІЯ

напряму підготовки 0201 – КУЛЬТУРА

для спеціальності 6 020 101КУЛЬТУРОЛОГІЯ

Спеціалізації КУЛЬТУРОЛОГІЯ
факультетів філософського та культури і мистецтв

Кредитно-модульна система

організації навчального процесу

2009 – 2010

Соціальна культурологія. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів

за напрямом підготовки 0201-культура, спеціальністю 6 020 101–культурологія, 2010.- с.


Розробники: кандидат історичних наук, доцент Мадей Н.М..


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри теорії та історії культури.


Протокол № ___ від. “____”________________20__ р.

Завідувач кафедрою теорії та історії культури

доктор філософських наук, професор ___________________ (Мельник В.П.)

(підпис)

“_____”___________________ 20 р.

Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)_______________________________________________________________

(шифр, назва)

Протокол № ___ від. “____”________________20___ р.


“_____”________________20__ р. Голова _______________( _____________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

__________, 20__

 __________, 20__

  1. Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка