Біла Наталія Дмитрівна


Виклад основного матеріалуСкачати 301,91 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка5/12
Дата конвертації29.03.2020
Розмір301,91 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Виклад основного матеріалу.
За останні десятиліття помітно зросла зацікавленість учених- педагогів, практиків у дослідженні управлінської компетентності керівників, яка виступає якісним показником ефективності управління загальноосвітнім навчальним закладом та професіоналізму і підтверджує важливість та соціальну значущість проблеми.
Сучасна школа потребує підвищення професіоналізму всіх учасників освітнього процесу, у тому числі директора загальноосвітнього навчального закладу. Реалізація завдання передбачає відповідні заміри та зіставлення змін професійної компетентності керівника школи.
Поняття «управлінська компетентність керівника загальноосвітнього навчального закладу» визначається як складне індивідуально-професійне утворення, яке інтегрує в собі професійні теоретичні знання, практичні уміння, навички, професійно- особистісні цінності і якості та забезпечує кваліфіковане здійснення управлінської діяльності та свідомий вибір моделей поведінки. Компетентність керівника закладу репрезентує прагнення і здатність реалізувати свій потенціал (знання, уміння, особистісні якості) під час творчої професійної діяльності, усвідомлюючи соціальну значущість та особисту відповідальність за результати цієї діяльності й необхідність її постійно удосконалювати.
Керівник сучасного освітнього закладу — центральна фігура всього освітнього процесу, має бути компетентним у всіх сферах управлінської діяльності.


5
Важливе місце в організації та становленні ефективного навчально- виховного процесу займає проблема підбору та оцінки управлінської діяльності директорів освітніх закладів.
Для оцінювання управлінської діяльності керівників загальноосвітніх навчальних закладів потрібно визначити, що є його предметом, за яким підходом воно буде здійснюватися.
На сьогодні
найбільш поширеними підходами є:


системно-комплексний, що проявляється через оцінювання стану безпосереднього чи опосередкованого впливу керівника на педагогічний та учнівський колектив;

функціональний, який передбачає оцінювання функціональних обов'язків керівника;

діяльнісний, що побудований на основних видах діяльності керівника ЗНЗ;

аспектний, що передбачає оцінювання окремих функцій і дій керівника;

компонентний, що охоплює оцінювання найбільш значущих на певний момент компонентів системи управління закладом;

компетентнісний.
Останнім часом найбільш продуктивним виявляється компетентнісний підхід, що є науковою концепцією, що покладена в основу для визначення мети, змісту, методів та організації навчання, діагностики рівнів готовності і відповідності особистості до ефективної діяльності на відповідній посаді, або у конкретній професійно-фаховій сфері [10].
Діагностика управлінської компетентності керівника ЗНЗ може бути здійснена на основі кваліметричного підходу (Г.В.Єльникова) [3
].
У загальному розумінні діагностика — це вчення про способи встановлення наявного стану об'єкта на основі спеціального дослідження.


6
Одним із засобів діагностики є
факторно-критеріальні моделі.
У цьому випадку вони поєднують перелік основних напрямів управлінської діяльності, спеціальних знань і вмінь, необхідних для роботи в цих напрямах, та кваліметричний апарат обчислення ступеня управлінської компетентності керівника школи.
Таким чином, модель компетентності керівника трансформується у кваліметричну модель оцінювання його професійної (управлінської) компетентності, або у стандартну модель як орієнтовний взірець, який взятий за основу для формування та підвищення компетентності керівників НЗ відповідно до потреб і вимог суспільства на певному етапі його розвитку.
Для проведення будь-якої діагностики необхідно підібрати або розробити спеціальні методики. Професійна компетентність директора школи може бути оцінена за допомогою базової факторно-критеріальної моделі компетентності керівника загальноосвітнього навчального закладу, розробленої В.І.Масловим.
Оцінювати управлінську діяльність або компетентність керівника навчального закладу можна й іншими способами, зокрема:
1)
аналізуючи дані анкетного опитування керівників ЗНЗ;
2)
порівнюючи результати співбесід з різними категоріями учасників навчально-виховного процесу (адміністрацією, методистами, працівниками, учнями, батьками);
3)
здійснюючи самооцінку визначення рівня управлінської кваліфікації керівників ЗНЗ;
4)
застосовуючи показники оцінювання, що пропонуються різними авторами.
Наприклад, В.Лаврук пропонує методику діагностики рівня компетентності керівника загальноосвітнього навчального закладу, основними показниками якої є:
1)
володіння знаннями, сформованість умінь;


7 2)
планування розвитку закладу;
3)
контрольно-аналітична діяльність;
4)
робота з кадрами;
5)
управління навчально-виховним процесом;
6)
фінансово-господарська діяльність;
7) соціальна активність керівника.
Для даної методики розроблені базові протоколи, норми оцінювання, визначені знання й уміння, якими має володіти керівник. Також пропонуються анкети та питальники для визначення управлінської компетентності керівника.
Проте всі ці способи не завжди дають об'єктивну оцінку рівня управлінської компетентності. Для забезпечення повної картини необхідно здійснювати оцінювання, застосовуючи кілька методик або способів, залучаючи неупереджених експертів.
У процесі дослідження відділом освіти були проведені оцінка рівня управлінської компетентності керівників загальноосвітніх навчальних закладів Канівського району на основі методики В.Маслова «Об'єктивно мінімальний стандарт орієнтовного змісту компетентностей керівника ЗНЗ».
Цей мінімальний стандарт має певні модулі, у яких розкривається структура компетентності, а у кожній структурі відображаються деталізовані теми та форми їх реалізації, які використовуються для розробки програм, навчально- тематичних планів, діагностичних методик.
Дослідження допомогло визначити рівень професійної компетентності керівників шкіл району і за шкалою, яку пропонує
Г.В.Єльнікова встановлено, що є певний відсоток, що мають низький рівень, середній рівень і високий рівень.
Тому, за результатами діагностування постала необхідність розробити відповідні програми та заходи для підвищення всіх рівнів компетентності.


8

Каталог: images -> content -> nashi vydanya -> stud almanah


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка