Бібліотека математичні методи в економіціСкачати 57,22 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації02.10.2019
Розмір57,22 Kb.
  1   2

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА

УКРАЇНИ
МИКОЛАЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТБІБЛІОТЕКА


Математичні методи в економіці

(тематичний список літератури)


Андріанова, І. К. Систематизація постановок ресурсних задач календарного планування сільськогосподарського виробництва / І. К. Андріанова, Л. Я. Боборикіна. – [Б. м. : б. в.] // Вісник аграрної науки Причорномор'я. Вип.4(38) : Економічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – Миколаїв : МДАУ, 2006. – С. 98-103.


Арделян, Д. В. Моделювання процесів оптимізації еколого-економічної ефективності виробництва ріпаку [Текст] / Д. В. Арделян // Агросвіт. – 2010. – № 24. – С. 47-50.
Арестенко, В. В. Методи і моделі оцінювання конкурентоспроможності підприємств АПК [Текст] / В. В. Арестенко // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 10. – С. 10-16.
У статті проаналізовано основні методи і моделі оцінювання конкурентоспроможності підприємств агропромислового комплексу.
Архипов, С. В. Моделювання нормативу щозмінного технічного обслуговування тракторів засобами програми "Аналіз" [Текст] [Текст] / С. В. Архипов, О. П. Кучеров, Л. І. Супричова // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 12. – С. 142-149.
У статті розроблено математичну модель оптимального нормативу щозмінного технічного обслуговування тракторів залежно від нормоутворюючих чинників на підставі систематизації та аналізу даних спостережень за трудовими процесами в рослинництві.
Беспалюк, Н. Ю. К задаче моделирования временной структуры технологических процессов в винодельческом подкомплексе АПК Крыма / Н. Ю. Беспалюк, А. С. Клецин. – [Б. м. : б. и.] // Студенческий вестник аграрных наук. № 19. – Симферополь : КАУ, 2008. – С. 47-49.

Білоусов, С. В. Теоретичні аспекти економіко-математичного моделювання інтеграційних процесів і агропромислових формуваннях [Текст] / С. В. Білоусов // Економіка АПК. – 2010. – № 5. – С. 98-102.


Благодир, Л. М. Визначення перспектив розвитку переробних підприємств олійно-жирової галузі України на основі виробничої функції Кобба-Дугласа [Текст] / Л. М. Благодир, О. В. Мороз, Б. Є. Грабовецький // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 2. – С. 241-251.
У статті проаналізовано сучасний стан українського ринку рослинних олій і визначено головні тенденції його розвитку з урахуванням світових тенденцій.
Борисенко, В. О. Методи імітаційного моделювання роботи машинно-тракторних агрегатів [Текст] / В. О. Борисенко // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 10. – С. 35-40.
У статті проаналізовано останні дослідження та розробки методів визначення техніко-експлуатаційних показників машинно-тракторних агрегатів.
Боровик, В. В. Резерви підвищення ефективності використання ресурсів у сільськогосподарському виробництві за допомогою моделювання [Текст] / В. В. Боровик // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – № 10. – С. 40-44.
Бородіна, О. С. Соціоекономічний підхід до моделювання розвитку аграрного сектора України [Текст] / О. С. Бородіна // Економіка і прогнозування. – 2010. – № 2. – С. 100-113.
Васильєв, О. Синергетичні підходи в антикризовому регулюванні (теоретичний аспект) [Текст] / О. Васильєв // Економіка України. – 2010. – № 9. – С. 34-40.

Васильєва, Н. К. Економіко-математичне моделювання інноваційного розвитку аграрного сектору [Текст] : Монографія / Н. К. Васильєва. – Дніпропетровськ : ВАТ Зоря, 2006. – 252 с. 


Теоретичні, методологічні та практичні питання реалізації інноваційного оновлення та інтегрованого розвитку вітчизняного аграрного виробництва.
Васильченко, І. П. Фінансова математика [Текст] : навч. посіб/ / І. П. Васильченко, З. М. Васильченко. – К. : Кондор, 2007. – 184 с. 
Посібник присвячений вивченню основних елементів фінансової математики та деяких питань методології економіко-математичного моделювання.
Веселівська, Н. В. Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни "Дослідження операцій" для студентів економічного факультету [Текст] / Н. В. Веселів-ська ; Обліково-фінансовий факультет. – Миколаїв : МДАУ, 2008. – 33 с. + Ел. копія. — http://libserver.mdau.mk.ua/docs/eldocs/2008/Veselivska_N.Doslid_operaciy.pdf. 

Веселівська, Н. В. Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни "Методи оптимізації в економіці" для студентів напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" [Текст] / Н. В. Веселівська ; Обліково-фінансовий факультет. – Миколаїв : МДАУ, 2008. – 63 с. + Ел. копія. — http://libserver.mdau.mk.ua/docs/eldocs/2008/Veselivska_N.Metodi_optim_v_ekon.pd. 


Веселівська, Н. В. Методичні рекомендації та завдання до виконання контрольних і самостійних робіт з дисципліни "Методи оптимізації в економіці" для студентів напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" [Текст] / Н. В. Веселівська ; Обліково-фінансовий факультет. – Миколаїв : МДАУ, 2009. – 24 с. + Ел. копія. — http://libserver.mdau.mk.ua/docs/eldocs/2009/Veselivska_N.Met_optim_v_ekon.PDF. 
Вітвіцький, В. В. Нормативне управління продуктивністю агропромислового комплексу [Текст] / В. В. Вітвіцький // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 10. – С. 5-10.
У статті на основі системної теорії продуктивності запропоновано каскад формул, який автоматично будується системним процесом згідно зі структурою шифрів трудових процесів на основі ієрархічного дерева і дає точні важелі для досягнення оптимальної продуктивності в агропромисловому комплексі України.
Войтюк, С. Математические модели комфортного режима оператора транспортных машин [Текст] / С. Войтюк // Техніка АПК. – 2008. – № 11-12. – С. 13-14.
Гавриш, В. І. Обгрунтування стратегії щодо використання рослинної сировини для виробництва дизельного біопалива [Текст] [Текст] / В. І. Гавриш // Економіка АПК. – 2007. – № 12. – С. 28-35.
Гордійчук, М. І. Створення класифікаторів засобами інтелектуальної інформаційної системи "Норма" (на прикладі обслуговування дійного стада корів) [Текст] / М. І. Гордійчук // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 12. – С. 157-164.
У статті наведено досвід використання інтелектуальної інформаційної системи "Норма" як засобу для створення класифікаторів знань про предметну галузь. Здійснено класифікацію за принципом укрупнення норм згідно зі структурою шифру трудових процесів.

Диленко, В. А. Математическое моделирование оптимальных стратегий развития социально-экономической системы с учетом инновационного фактора [Текст] / В. А. Диленко // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 7. – С. 237-245.
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка