Андрій Литвин Скачати 51,25 Kb.
Сторінка1/22
Дата конвертації23.03.2020
Розмір51,25 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


Педагогіка і психологія професійної освіти,   2014,   № 5                   

.

 

 

 20

УДК 37.011 Андрій Литвин 

МЕТОДОЛОГІЯ У ПРОЕКЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Питання методу та методології наукового пошуку здавна, від античних 

часів, привертали увагу мислителів, учених і філософів. Вони надзвичай-

но  важливі  для  будь-якої  наукової  галузі,  у  тому  числі  психолого-

педагогічної. Отримання наукових знань значною мірою залежить від пі-

дходу,  яким  послуговується  дослідник,  вивчаючи  об’єкт  пізнання.  Цей 

підхід  визначає  система  методологічних  засад  і  принципів.  Вихідним 

кроком  кожного  педагогічного  дослідження  є  визначення  теоретико-

методологічної бази, на основі якої виконується всебічний аналіз пробле-

ми, вибудовуються теоретичні та практичні положення, обґрунтовуються 

концептуальні  ідеї,  педагогічні  умови,  розробляються  освітні  технології, 

даються  методичні  рекомендації,  пропозиції  тощо.  Г. Васянович  наголо-

шує:  “Педагогіка  як  наука,  що  безпосередньо  впливає  на  формування 

особистості,  її  розвиток  і  саморозвиток,  вимагає  чіткого  і  послідовного 

визначення та дотримання методологічних основ її функціонування, щоб 

бути ефективним джерелом знань, дієвим чинником створення міжособи-

стісних відносин...” [4, с. 9]. При цьому освітні проблеми, зазвичай, бага-

тоаспектні, тому є об’єктами дослідження широкого кола наукових галу-

зей,  кожна  з  яких  розглядає  свій  аспект  (філософський,  психологічний, 

фізіологічний,  дидактичний,  соціальний  тощо),  яким  притаманна  власна 

система  закономірностей,  принципів,  методів.  Отже,  приступаючи  до 

аналізу  проблеми,  науковці  повинні  виокремити  провідні  ідеї,  методи  її 

вивчення та вирішення в педагогічній площині, враховуючи і використо-

вуючи результати та досягнення в інших царинах, інших науках. 

Педагогіка завжди прагнула до гранично точного координування теорії 

та практики освітньої діяльності. Для цього дидакти вишукували в мето-

диках інших наук і застосовували підходи, які найбільш повно, конкретно 

та чітко визначали порядок дій у вихованні та навчанні молоді. З часу ро-

зроблення Й. Гербартом системи педагогічної науки на основі психології 

та етики вона поступово набула механістичної методології, яка є резуль-

татом взаємодії та взаємопроникнення філософії та природознавства. 

З позиції  філософії традиційної  освіти навчання та виховання  можуть 

бути дані особистості ззовні, привнесені у свідомість людини завдяки ак-

тивній зовнішній діяльності. Педагог при цьому виконує строго визначе-

                                                

 Андрій Литвин, 2014 Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка