Андрій Литвин, Ольга Мацейко Скачати 279,73 Kb.
Сторінка1/25
Дата конвертації23.03.2020
Розмір279,73 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25


                                          Дидактика, методика і технології навчання 

 

43 УДК 37.015.3 

Андрій Литвин,  

Ольга Мацейко МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПОНЯТТЯ “ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ”  

Постійні зміни у змісті й характері людської діяльності, спричинені суспі-

льними  трансформаціями,  потребують  безперервного  оновлення  змісту  на-

вчання, а також всебічної модернізації, вдосконалення форм і методів підго-

товки наступних поколінь. Саме на цьому, як правило, зосереджені зусилля 

освітян-практиків і науковців, які досліджують різні галузі педагогіки, вікової 

та педагогічної психології. Водночас поки що не сформоване чітке усвідом-

лення: чому, що і яким чином треба змінювати в освіті. Недосконале визна-

чення  шляхів  реформування  та  модернізації  освіти  пов’язане,  на  думку 

В. Кременя, з неповним розумінням сутності сучасних цивілізаційних змін і 

нових вимог, які вони ставлять перед суспільством, людською життєдіяльні-

стю та неспроможністю внаслідок цього спрогнозувати тенденції розбудови 

освіти в контексті підготовки людини до потреб ХХІ ст. [22, с. 3]. Потреби 

нагального вдосконалення й осучаснення освітніх систем спонукають до пе-

вного перегляду, переосмислення науково-методологічних засад теорії педа-

гогіки  та  філософії  освіти.  Класичних  уявлень  для  вирішення  актуальних 

освітніх завдань сьогодні недостатньо. Головне з них – оптимізація навчання 

та професійної підготовки – може бути розв’язане лише на основі цілеспря-

мованого педагогічного пошуку [37, с. 343-344]. 

Реалізація освітніх інновацій, спрямованих на підвищення продуктивнос-

ті навчально-виховного процесу, передусім ставить завдання прискіпливого 

аналізу,  усвідомлення  та  осмислення  причин,  від  яких  залежать  ефектив-

ність,  успішність  і  якість  освіти  та  визначення  на  цій  основі  певних  умов 

(обставин), за яких їх упровадження стає можливим і доцільним. Діяльність 

педагогічної системи спрямована на досягнення цілей, поставлених суспіль-

ством; як і кожна система, вона характеризується рівнем досягнутих резуль-

татів. Однак ефективне функціонування педагогічної системи можливе ли-

ше при відповідних соціально-педагогічних обставин [33, с. 506]. 

На перебіг і результати дидактичного процесу діє значна кількість при-

чин, а наукової теорії, яка дозволяла б об’єктивно аналізувати вплив на на-

вчання усіх цих причин, поки немає [37, с. 334]. Зрозуміло, що різного ро-

ду чинники й обставини можуть як прискорювати реалізацію та розвиток 

педагогічних явищ, процесів, систем, так і гальмувати їх [21, с. 97]. Деякі з 

                                                

 Андрій Литвин, Ольга Мацейко, 2013 


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка