Аналізрегуляторного впливу Методики грошової оцінки документів Національного архівного фондуСкачати 49,86 Kb.
Дата конвертації23.03.2020
Розмір49,86 Kb.
ТипЗакон

АНАЛІЗ

регуляторного впливу Методики грошової оцінки документів Національного архівного фонду


Відповідно до Закону України “Про Національний архівний фонд та архівні установи” документи Національного архівного фонду (далі - НАФ) – об’єкти права усіх форм власності можуть передаватись у користування, на зберігання, страхуватись, а документи НАФ – об’єкти права приватної власності, крім того, можуть відчужуватись, бути предметом застави та предметом інших угод, пов’язаних з передачею права власності на них. Крім того у разі пошкодження, псування, підроблення, крадіжки документів НАФ відповідно до зазначеного закону власнику або уповноваженій ним фізичній (юридичній) особі відшкодовуються завдані збитки. У всіх зазначених вище випадках виникає потреба у визначенні вартості документів НАФ за результатами проведення їх грошової оцінки. На сьогодні відсутня методика грошової оцінки документів НАФ, яка містить основні підходи та положення процедури визначення вартості зазначених об’єктів та організаційні питання проведення їх грошової оцінки, що дає можливість вчиненню зловживань, недобросовісності сторін угод, необ’єктивності визначення розмірів збитків. Важливість вирішення цієї проблеми зумовлена необхідністю збереження документів НАФ, актуальність якої, зокрема, визначена розпорядженням Президента України від 13 квітня 2005 р. № 957/2005-рп “Про невідкладні заходи щодо збереження національних архівних цінностей України”. Відсутність методичного інструментарію визначення вартості документів НАФ негативно позначається на роботі експертно-перевірних комісій державних архівних установ, державних наукових установ, фондово-закупівельних комісій музеїв та експертно-оціночних комісій бібліотек (комісій), а також суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання, що мають відповідний сертифікат суб’єкта оціночної діяльності, які відповідно до законодавства наділені повноваженнями проводити оцінку документів НАФ. Зокрема, відповідно до пункту 13 Порядку утворення та діяльності експертних комісій з визначення цінності документів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2002 р. №1739, експертно-перевірні комісії державних архівних установ мають приймати рішення про грошову оцінку документів НАФ. Відсутність зазначеної методики також унеможливлює реалізацію права приватних власників (юридичних та фізичних осіб) документів НАФ на проведення об’єктивної стандартизованої чи незалежної грошової оцінки таких документів.
Слід зазначити, що переважна більшість документів НАФ належить державі і зберігається в державних архівних установах. Методика грошової оцінки документів Національного архівного фонду (далі – Методика) розроблена на виконання частини другої пункту 10 Порядку проведення грошової оцінки документів Національного архівного фонду, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2004 р. №1649 (далі – Порядок) і надає можливість реалізувати положення даного Порядку. Зазначений Порядок було розроблено на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 16 січня 2002р. № 174/3 та відповідно до частини третьої статті 10 Закону України “Про Національний архівний фонд та архівні установи”. Нині в Україні відсутні чинні нормативно-правові акти, що містять чіткий порядок організації проведення та методологію грошової оцінки документів НАФ.

Головними перевагами Методики є:

а) запровадження єдиного порядку та методології оцінки документів НАФ для усіх суб’єктів правовідносин, що виникають у процесі здійснення грошової оцінки документів НАФ та використанні її результатів;

б) можливість здійснення грошової оцінки архівного документа за всіма його характеристиками згідно з критеріями, визначеними пунктом 8 Порядку, апробованими під час проведення експериментальних досліджень методами архівознавчого, документознавчого та джерелознавчого аналізу, а також з урахуванням міжнародних підходів, норм та правил оцінювання архівних документів, що використовуються в інших країнах;

в) збереження альтернативи щодо вибору власником суб’єкта оціночної діяльності з метою проведення грошової оцінки документів НАФ – органу державної влади (органу місцевого самоврядування) чи суб’єкта господарювання;

г) можливість відстеження результативності нормативно-правового акта шляхом запровадженого законодавством про оцінку майна і професійну оціночну діяльність в Україні і передбаченого Методикою професійного контролю за дотриманням вимог нормативно-правових актів під час процедури визначення вартості документів НАФ - рецензування звітів про оцінку або актів оцінки документів НАФ (стаття 13 Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”);

д) адаптивність Методики, враховуючи можливість уведення додаткових критеріїв (пункт 11 Порядку), примірний характер шкали оцінок з певними ціновими інтервалами, у межах яких визначається вартість документа, та застосування комплексу методів під час проведення незалежної оцінки документів НАФ відповідно до специфіки конкретних документів;

е) створення конкурентного середовища серед суб’єктів оціночної діяльності – органами державної влади (органами місцевого самоврядування) та суб’єктами господарювання;

є) врахування під час розроблення Методики закордонного досвіду щодо грошового оцінювання архівних документів;.

Методика повністю відповідає усім принципам державної регуляторної політики, визначеним законодавством.

Метою державного регулювання процедури грошової оцінки документів НАФ є захист законних інтересів держави, юридичних і фізичних осіб – власників документів НАФ, недопущення зловживань у цій сфері суспільних відносин, а також забезпечення належного державного обліку та збереженості документів НАФ.

Очікуваний результат прийняття Методики – проведення об’єктивної грошової оцінки документів НАФ комісіями та суб’єктами оціночної діяльності – суб’єктами господарювання, що дозволить вирішити можливі проблеми, пов’язані з оцінкою, які нерідко виникають у власників документів НАФ у випадках, зазначених в пункті 2 Порядку.

Ефективність впровадження Методики передбачається визначати шляхом постійного збирання Державним комітетом архівів України, Фондом державного майна України та Українським науково-дослідним інститутом архівної справи та документознавства (УНДІАСД) відгуків щодо її застосування, проведення УНДІАСД після двох років дії Методики анкетного опитування державних архівних установ, музеїв, бібліотек, що здійснюють повноваження власника документів НАФ – об’єктів права державної та комунальної власності, проведення аналізу рецензування звітів про оцінку або актів оцінки документів НАФ.

За результатами проведеної роботи передбачена підготовка розробниками Методики роз’яснень, методичних рекомендацій стосовно деяких складних питань грошової оцінки документів, що спричиняють певні труднощі під час їх практичного застосування експертами та оцінювачами.Реалізація Методики не потребує додаткових матеріальних та інших витрат, крім державного фінансування навчання працівників державних архівних установ, музеїв та бібліотек для отримання ними кваліфікаційного свідоцтва оцінювача, у разі якщо в цих установах відсутній такий фахівець і ці установи відповідно до законодавства мають забезпечити рецензування звітів про оцінку або актів оцінки документів НАФ.
Голова Державного комітету

архівів України Г. В. Боряк

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка