Аналіз роботи здо №613 за 2017/2018 навчальний рікСкачати 91,42 Kb.
Дата конвертації14.04.2020
Розмір91,42 Kb.

Аналіз роботи ЗДО №613 за 2017/2018 навчальний рік.
Директор ЗДО №613 Т. Степенко

Для підвищення якості дошкільної освіти, забезпечення її сталого інноваційного розвитку педагогічний колектив дошкільного закладу спрямовував свою діяльність на формування різнобічно розвиненої, духовно багатої, оптимістично та патріотично налаштованої особистості. Швидкість, з якою змінюються соціальні вимоги зумовлює пошук нових інструментів для управління дошкільним закладом, планування освітньої діяльності, для розвитку навчання та виховання дітей.

Заклад дошкільної освіти №613 у своїй роботі підпорядковується управлінню освіти Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації. Згідно проектної потужності розрахований на 250 місць. У ЗДО протягом 2017-2018 н.р. функціонувало 8 груп.

Режим роботи закладу 12 годин.
з/п


Відомості

Показники


1

Кількість вихованців

191
віком від 2 до 3 р.

49
віком від 3 до 6 р.

142

2

Кількість груп

8
для дітей віком від 2 до 3 р.

2
для дітей віком від 3 до 6 р.

6

3

Кількість працівників, з них:

43
педагогічний персонал

19
медичний персонал

3
обслуговуючий персонал

21

Навчально-виховний процес в закладі дошкільної освіти забезпечували педагогічні працівники, а саме:

1 директор, 1 вихователь-методист, 14 вихователі, 1 музичний керівник, 1 практичний психолог, 1 інструктор з фізкультури. У відпустках по догляду за дітьми – 1 особа ( Фегер К. А.)

За рівнем кваліфікаційного рівня у закладі дошкільної освіти педагоги мають такі кваліфікаційні категорії:

«спеціаліст вищої категорії» – 7 37%

«спеціаліст першої категорії» – 4 21%

«спеціаліст другої категорії» – 3 16%

«спеціаліст» – 5 26%
Освітній рівень

Вища освіта – 13 68%

Середня спеціальна – 5 26%

Неповна вища – 1 5%Стаж педагогічної діяльності

До 3 – ох років - 0

3 – 10 років – 6 32%

11 – 20 років – 5 26%

21 – 30 років – 6 32%

30 і більше років – 3 16%Аналіз роботи щодо підвищення фахової майстерності педагогів свідчить, що протягом 2017-2018 навчального року згідно плану пройшли курсову перепідготовку Степенко Т.Л., Діденко Т.Л., Нікітіна Л.Ф., Слушна Н.В., Заїка М.С.

За результатами атестації підтверджено кваліфікаційну категорію « спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «вихователь-методист» вихователю-методисту Замедянській Т.Б., підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» вихователю Черенковій І.М., підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» вихователю Заїці М.С., встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та присвоєно звання «старший вихователь» вихователю Замедянській Т.Б.

Грамотою Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) нагороджена Степенко Т. Л.за сумлінну працю в справі навчання та виховання підростаючого покоління, за підсумками 2017-2018 навчального року.

Педагоги закладу були активними учасниками методичної роботи міста, а саме: • Участь музичного керівника Хриплива Ю. Ф. у міській творчій майстерні музичних керівників «Перлини педагогічної творчості», тема «Слухання музики. Квіст-ігри»,

 • Участь в районному фестивалі «Грані педагогічної майстерності» до Дня захисту дітей (вихователі ДНЗ).

На базі закладу дошкільної освіти проводилось районне методичне об’єднання для директорів району «Формування у дітей навичок економічного виховання, як одного з засобів сучасного життя».

Належна увага приділялась самоосвіті педагогів, кожен працював над узагальненням індивідуальної методичної теми. Педагоги були активними учасниками педрад, педгодин, колективних переглядів.

Нормативно-правове підґрунтя функціонування сучасної системи дошкільної освіти визначається основними положеннями Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу», «Про охорону дитинства», «Про охорону праці», «Про забезпечення санітарно-протиепідемічних норм» та інших чинних актів вищих органів державної влади.

Заклад дошкільної освіти здійснює освітньо-виховну діяльність відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», Статуту ЗДО №613.

Керуючись основними державними документами, що регламентують діяльність дошкільного навчального закладу, педагоги спільно з батьками працювали над створенням ігрового предметно-розвивального середовища, необхідних умов для розвитку потреб і інтересів кожної дитини, для її духовного зростання, фізичної досконалості.

Основною метою діяльності закладу дошкільної освіти є виховання здорової, гармонійно розвиненої особистості, підготовка дошкільнят до шкільного життя та інтеграція у суспільство шляхом застосування особистісно - орієнтованої моделі, інноваційних технологій.

Організація освітньо-виховного процесу в закладі дошкільної освіти була спрямована на реалізацію основних завдань ЗДО, при визначенні яких були враховані їх сучасність, актуальність, результати діагностування педагогів, можливості колективу, а саме:


 • Патріотичне виховання дошкільнят у контексті духовності дитини дошкільного віку засобами мистецтва.

 • Формування у дітей системних знань та уявлень про трудовий процес, практичних вмінь та навичок трудової діяльності, з метою виховання позитивного ставлення до праці як до суспільного явища і виховання інтересу до неї.

 • Створення умов для збереження оптимального рухового режиму, загартування та зміцнення здоров'я дітей, використовуючи сучасні методи оздоровчо-розвивального напрямку та різноманітну дитячу діяльність .

 • Стимулювати у педагогів потребу саморозвитку.

Зміст освітньо - виховного процесу в закладі дошкільної освіти визначався Базовим компонентом дошкільної освіти України. Педагогічний колектив працював за програмою виховання і навчання дітей від 2 до 7 років «Дитина», програмою розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт».

Крім програмового забезпечення, при організації роботи з дітьми дошкільного віку педагоги керувалися переліком навчальних видань, рекомендованих до використання в освітньому процесі дошкільних навчальних закладів у 2017/2018 навчальному році.

Ініціатива вихователів у виборі форм організації освітньо-виховного процесу не була обмежена. Вихователі намагалися вміло розподілити час для діяльності дітей різних вікових груп, забезпечити особистісно-орієнтований,диференційований, індивідуальний підхід. Методична робота протягом навчального року була спрямована на розвиток творчих здібностей педагогів, підвищення рівня їх професійної майстерності, формування умінь ефективного використання інновацій в освітньому процесі.

Важливим фактором у підвищенні майстерності педагогів є робота з фаховою періодичною пресою та новою методичною літературою. З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки колективу, були придбані новинки методичної літератури, наочні матеріали, розвивальні та дидактичні ігри, які шляхом самоосвіти опрацьовували протягом навчального року педагоги. У методичному кабінеті було організовано постійно-діючі виставки: • "Новинки методичної літератури".

 • "Програмове забезпечення".

 • "Куточок атестації"

 • "Інноваційні технології у сучасному дошкільному закладі".

Поповнено кабінет добіркою матеріалів з усіх розділів програми.

Вихователі мали можливість обмінятися досвідом роботи під час колективного перегляду занять: • "Будь хазяїном своїх вчинків" (інтегроване заняття з мовленнєвого розвитку, старший дошкільний вік, вихователь Черенкова І.М.);

 • " Чим я особливий" (економічне виховання - вихователь Заїка М. С.);

 • "Створюємо магазин» (заняття-гра» вихователь Заїка М.С.);

 • «Родинно спортивне свято з батьками» (інструктор з фізичного виховання Батюк І.В., вихователі старшої групи «Пізнайко» Черенкова І.М., Ковтун Т.В.).

Педагоги, які відвідували районні та міські методичні об’єднання, щедро ділилися з колегами отриманою інформацією про цікаве й раціональне для застосування в педагогічній діяльності.

Система методичної роботи з педагогічними кадрами у 2017/2018 навчальному році була спрямована на підвищення кваліфікації педагогічних працівників, їх педагогічної майстерності, удосконалення професійної творчості.

Професійному зростанню педагогів сприяє також продумана стратегія управлінської діяльності, яка здійснюється у відповідній системі:


 • Педагогічна діагностика;

 • Визначення мети і засобів реалізації навчально-виховної діяльності;

 • Контрольно-оцінювальна діяльність.

Контрольно-оцінювальна діяльність спрямована тільки на підвищення професійної майстерності, на надання ділової компетентної допомоги, вивчення стилю роботи, особистісних якостей.

Науково-методичне зростання педагогічної майстерності вихователів забезпечили такі форми методичної роботи: • Консультації вихователя-методиста для вихователів індивідуальні колективні протягом року;

 • Комплексне вивчення освітньо-виховної роботи в старшій групі 08 «Дзвіночок» вихователі Казмірук О.В., Заїкам М.С. з метою ознайомлення з системою роботи вихователя групи, методами та формами взаємодії з іншими учасниками навчального процесу в даній групі;

 • Огляди-конкурси серед вихователів закладу дошкільної освіти;

 • Тематичне вивчення: «виховання позитивно моральних якостей особистості з дітьми дошкільного віку», «Стан роботи з розвитку знань дітей з основ економічної культури під час ігрової діяльності дітей дошкільного віку», «Рівень сформованості первинного економічного досвіду старших дошкільників», ;

 • Психолого-педагогічні тренінги: «Технологія ефективного спілкування з батьками» (жовтень 2017 р.), «Сходинками до виховання сердечності. Вміння дітей сприймати, розуміти, співпереживати тим, хто поряд» (грудень 2017 р.),

 • Семінари для вихователів з тем: «Від краси слова до краси душі- використання казок в навчально-виховній роботі за педагогічною спадщиною В.О.Сухомлинського» (листопад 2017 р.), «Вплив творів В.О. Сухомлинського на формування духовності дітей дошкільного віку» (грудень 2017 р.), «Формування споживчої культури» (січень 2018 р.), «Ощадливість – моральна якість» (лютий 2018 р.), «Використання здоровязберігаючих технологій в садочку та вдома» (квітень 2018 р.), «Первинні профілактичні захворювання та надання першої допомоги» (травень 2018 р.)

 • Педагогічні ради: «Стратегічна діяльність закладу дошкільної освіти у 2017/2018 н.р.» (вересень 2017 р.), «Формування моральних якостей дошкільників через твори В.О.Сухомлинського) (грудень 2017 р.), «Формування основ соціальної там фінансової освіти у дітей дошкільного віку» (березень 2018 р.), «Організація фізкультури та оздоровчо-виховних заходів у ЗДО» (травень 2018 р.), «Аналіз якості та результативності організації роботи колективу у 2017/2018 н. р.» (травень 2018 р.).

Кількісний і якісний аналіз оцінювання методичних заходів, проведених упродовж навчального року, показав, що всі вони носили науково-методичний і пізнавальний характер, сприяли підвищенню професійної компетентності педагогів, покращення якості володіння різноманітними методами роботи.

Однією з дієвих форм методичної роботи виявився семінар-практикум «Ощадливість – моральна якість». Через теоретичні і практичні заходи вдалося збагатити досвід педагогів з актуальної проблеми – економічного виховання дошкільників.

Сьогодні, у час ринкових відносин й інформаційного суспільства, з самого дитинства людині необхідно мати хоча б елементарні економічні уявлення й навички відповідної поведінки. Економіка пронизує все наше життя, тому так важливо змалку вводити дітей в її світ, формувати економічну компетентність, що є невід’ємною складовою життєвої компетентності.

Інтеграція і глобалізація соціальних, економічних і культуротворчих процесів у суспільстві породжують у сучасної людини нові потреби, ставлять нові завдання. Зокрема, це пристосування до життя у ринкових відносинах. При цьому розуміння елементарних економічних понять і володіння «ринковими» навичками поведінки – вимога, яку ставить час не тільки перед дорослими громадянами, а й перед дітьми. Тому сьогодні вкрай актуально і важливо формувати економічну компетентність дітей, починаючи з дошкільного віку.

Аналіз дитячих ігор, розмов, запитань свідчить про інтерес малят до проблем, пов’язаних з економікою. Така зацікавленість зумовлена насамперед тим, що у нинішній сім'ї дитина все частіше стає свідком того, як батьки обговорюють і розв’язують економічні проблеми. Цілком зрозуміло: чим раніше розпочати економічну освіту дітей, тим швидше й успішніше формуватиметься їхня економічна і загалом життєва компетентність. У дошкільному дитинстві малюки набувають первісний досвід елементарних економічних відносин. Чим старші діти, тим активніші вони у розв’язанні багатьох життєвих питань, пов’язаних з економікою: розподіл сімейного бюджету, складання меню, облаштування квартири тощо.

Для цього в пригоді стала міжнародна програма «Афлатот».

Природно, що саме сім’я має виховувати в дитини культуру як спілкування, пізнання, такі і споживання, що є основою для розвитку економічної культури. На жаль, далеко не у всіх родинах приділяють достатню увагу економічній освіті дитини, не до кінця усвідомлюючи її необхідність. «Чому нікого не дивує те, що, наприклад, математичне мислення ми починаємо формувати в дитини в 2-3-річному віці, а економічне – на п'ятнадцять років пізніше? Не всі ж стануть математики, та всі будуть членами суспільства: відповідно виробниками чи споживачами, роботодавцями чи найманими працівниками, інвесторами чи лише тими, хто заощаджує кошти …»

Чуючи про різні економічні поняття у ранньому віці, дитина не акцентує на них свою увагу, тому початкові економічні уявлення малюків досить поверхневі. Завдання дорослих – організувати дитячу діяльність так, щоб у повсякденному житті дівчатка і хлопчики не лише оволодівали новими знаннями, вміннями та навичками, а й закріплювати їх в активність діяльності. Тому насамперед варто зробити все можливе, аби дитина без примусу прийняла правила та умови, що діють у суспільстві щодо заощадження часу, енергії, сил тощо.

За результатами педагогічного обстеження розвитку дітей на кінець 2017/2018н.р. із 148 діагностованих дітей: з високим рівнем розвитку – 60 дітей (41%); з достатнім рівнем - 49 дітей (33%); з середнім рівнем – 30 дітей (20%); з низьким – 9 дітей (6%). Простежується позитивна динаміка порівняно із стартовою діагностикою: збільшилась кількість дітей із високим рівнем розвитку на 12%, достатнім – на 7%, знизилась кількість дітей з середнім рівнем на 12 % та низьким рівнем розвитку на 7 %. На кінець 2017/2018н.р. найбільшу кількість дітей низького рівня виявлено в середній групі №5 «Бджілка» (вихователі Нікітіна Л. Ф., Данілевська Л. М.) - 12 % від загального числа вихованців, тому педагогам запропоновано стимулювати розвиток пізнавальної активності дітей шляхом надання дитині можливості досліджувати, експериментувати, домагатися чіткої й доступної інформації. Найкраща динаміка спостерігається в старшій групі № 8 «Дзвіночок» 35 % (вихователі Казмірук О. В., Заїка М. С.) та в молодшій групі №4 (вихователі Вертелецька І.А., Литвин І.В.) - 24%. Найкращі результати виявлено: з мовленнєвого спілкування – середнягрупа №5 «Соняшник» (75%), вихователі Довгопол М.С., Блощаневич Н.М.; ознайомлення з предметним довкіллям –старша група №5 «Пізнайко» (71%); образотворче мистецтво – середнягрупа №5 «Бджілка» (77%), вихователі Нікітіна Л.Ф., Данілевська Л.М. Найбільш високі результати отримані за підрозділом: «Музика» (64%) та «Фізичний розвиток» (61%). Проблема наявності низької динаміки та часткова відсутність елементів інтерактивності та наочності в освітньому процесі ДНЗ (показники підрозділу «Мовленнєве спілкування» (55%) не змінились в порівнянні з минулим роком) свідчить про недостатню увагу педагогів до розв’язання питання формування комунікативно-мовленнєвої компетенції дошкільників, невідповідність методів та засобів навчання нинішнім вимогам сучасного заняття та доводить необхідність усвідомлення педагогами принципово нових вимог до педагогічної діяльності, впровадження інноваційних методик в освітній процес.

Згідно з річним планом роботи закладу дошкільної освіти відбулась перевірка з організації роботи з пізнавального розвитку дітей старшого дошкільного віку згідно вимог Базового компоненту дошкільної освіти та програми «Впевнений старт». Перевіркою були охоплені старші групи (перевірку проводила психолог Литвин І. В., вихователь-методист Замедянська Т. Б.). Був відмічений високий рівень підготовки дітей старших груп до навчання у школі:

ПРОТОКОЛ

оцінювання рівня розвитку дітей старшого дошкільного віку ст. гр. «Дзвіночок» Кількість обстежених дітей: 22.Фактор

Критерій

Оцінювання рівня розвитку дітей (у відсотках) по балах оцінювання

4

3

2

1

0

І. Фізичний розвиток й здоров’я дитини

1. Біологічна зрілість (вага, зріст)

19 (97%)

1 (3%)

0

0

0

2. Здоров’ябережувальна компетенція

26 (76,5%)

7 (20,5%)

1 (3%)

0

0

3. Особистісно-оцінна компетенція

20 (58,8%)

14 (41,2%)

0

0

0

ІІ. Соціальний розвиток

4. Родинно-побутова компетенція

21 (61,8%)

13 (38,2%)

0

0

0

5. Соціально-комунікативна компетенція

12 (35,3%)

22 (64, 7%)

0

0

0

ІІІ. Природничо-екологічний розвиток

6. Природничо-екологічна компетенція

11 (32,3%)

21 (61,7%)

2 (6%)

0

0

IV. Предметно-практична діяльність та художньо-естетичний розвиток

7. Предметно-практична компетенція

18 (53%)

15 (44,1%)

1 (6%)

0

0

8. Художньо-продуктивна компетенція

22 (64,7%)

10 (29,4%)

2 (5,9%)

0

0

V. Ігрова діяльність

9. Ігрова компетенція

23 (67,6%)

11 (32,4%)

0

0

0

VI. Сенсорно-пізнавальний розвиток

10. Сенсорно-пізнавальна компетенція

16 (47%)

16 (47%)

2 (6%)

0

0

11. Математична компетенція

15 (44,1%)

18 (52,9%)

1(3%)

0

0

VII. Мовленнєвий розвиток

12.Комунікативна компетенція

10 (29,4%)

23 (67,6%)

1(3%)

0

0

13. Мовленнєва компетенція

16 (47%)

17(50%)

1(3%)

0

0

ПРОТОКОЛ


оцінювання рівня розвитку дітей старшого дошкільного віку ст. гр. «Пізнайко» Кількість обстежених дітей: 24

Фактор

Критерій

Оцінювання рівня розвитку дітей (у відсотках) по балах оцінювання

4

3

2

1

0

І. Фізичний розвиток й здоров’я дитини

1. Біологічна зрілість (вага, зріст)

19 (97%)

1 (3%)

0

0

0

2. Здоров’ябережувальна компетенція

26 (76,5%)

7 (20,5%)

1 (3%)

0

0

3. Особистісно-оцінна компетенція

20 (58,8%)

14 (41,2%)

0

0

0

ІІ. Соціальний розвиток

4. Родинно-побутова компетенція

21 (61,8%)

13 (38,2%)

0

0

0

5. Соціально-комунікативна компетенція

12 (35,3%)

22 (64, 7%)

0

0

0

ІІІ. Природничо-екологічний розвиток

6. Природничо-екологічна компетенція

11 (32,3%)

21 (61,7%)

2 (6%)

0

0

IV. Предметно-практична діяльність та художньо-естетичний розвиток

7. Предметно-практична компетенція

18 (53%)

15 (44,1%)

1 (6%)

0

0

8. Художньо-продуктивна компетенція

22 (64,7%)

10 (29,4%)

2 (5,9%)

0

0

V. Ігрова діяльність

9. Ігрова компетенція

23 (67,6%)

11 (32,4%)

0

0

0

VI. Сенсорно-пізнавальний розвиток

10. Сенсорно-пізнавальна компетенція

16 (47%)

16 (47%)

2 (6%)

0

0

11. Математична компетенція

15 (44,1%)

18 (52,9%)

1(3%)

0

0

VII. Мовленнєвий розвиток

12.Комунікативна компетенція

10 (29,4%)

23 (67,6%)

1(3%)

0

0

13. Мовленнєва компетенція

16 (47%)

17(50%)

1(3%)

0

0

Упродовж 2017/2018 навчального року робота психологічної служби закладу дошкільної освіти проводилася за такими напрямками: 1. Адаптація дітей до умов закладу.

 2. Діагностична робота

 3. Розвивально-корекційна робота з дітьми, особливо з дітьми «групи ризику».

 4. Психологічна просвіта педагогічного колективу.

 5. Індивідуальне та групове консультування батьків.

Результативним стало проведення психолого-педагогічного семінару "Самоосвіта педагога, як умова підвищення його професійної компетенції", під час якого, Литвин І. В. наголосила, що самоосвіта - це самостійне поповнення знань із різних джерел з урахуванням інтересів, схильностей кожного педагога та об'єктивних потреб дошкільного закладу. Організація самоосвіти педагогів - одна з найважливіших індивідуальних форм методичної роботи та одна з форм підвищення їх кваліфікації. Вихователі мали змогу поділитися знаннями щодо джерел, які вони використовують у своїй роботі. Це не лише робота з книгою та періодичними виданнями, а й інтернет-джерела такі, як: сторінка Міністерства освіти і науки молоді та спорту України, управління освіти і науки Оболонської РДА, Департаменту освіти і науки, молоді та спорту, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київський університет імені Бориса Грінченка, інститут післядипломної підготовчої освіти, освітній портал «Педагогічна преса», районна газета для вихователів «Джерело», портал освітян України « Педрада», дитячий портал «Сонечко» та інші.

Вирішити питання психологічного комфорту дітей в закладі дошкільної освіти допомагала практичний психолог Литвин І. В., яка проводила психогімнастику для покращення нервово-емоційного стану у дітей та членів колективу, здійснювала профілактику та організовувала корекційну роботу, спрямовану на соціалізацію дитини в умовах закладу. Соціально - психологічні обстеження проводилися індивідуально, результати не розголошувалися. На кожну дитину пільгової категорії заведено індивідуальну карту, де формується банк даних про розвиток дитячої особистості і зберігаються всі результати спостережень.

Узагальнюючи результати роботи соціально - психологічної служби закладу дошкільної освіти можна зробити висновок, що соціально - психологічне забезпечення відповідає належному рівню. Але поряд з цим необхідно звернути увагу на систематичність, планомірність, удосконалення корекційної роботи, розвиток творчих здібностей дітей та аналіз нервово-психічного стану дітей.

Протягом 2017/2018 навчального року в закладі дошкільної освіти ефективно був організований освітній процес, який завжди носив науково-методичний і пошуковий характер. Відповідно до нормативних вимог велась вся ділова документація директора, вихователя-методиста, практичного психолога, вихователів, музичного керівника, інструктора з фізкультури.

Аналіз планування роботи закладу дошкільної освіти за минулий рік показав, що такі його принципи як актуальність, коректність, динамічність, об’єктивність дотримуються. Головні річні завдання знайшли своє відображення у всіх складових річного плану. Значно покращилося дотримання принципів перспективності та безперервності планування, що позитивно вплинуло на цілісність внутрішнього контролю.

Під час проведення різних видів контролю навчально-виховного процесу було проаналізовано планування роботи вихователів. Календарно-тематичне планування відповідає вимогам, але поряд з цим у плануванні є такі недоліки: • недостатньо просліджується система планування індивідуального підходу до вихованців;

 • не всі вихователі можуть самостійно планувати свою діяльність на навчальний рік на запропоновані орієнтири чи доповнювати більш актуальними для себе;

 • недостатньо використовуються сучасні підходи до організації дитячої життєдіяльності у дошкільному закладі.

Відповідно до Базової програми виховання і навчання дітей від 2 до 7 років «Дитина», Базового компоненту на підставі інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від16.06.2016 р. N 1/9-315 «Про роботу дошкільних навчальних закладів у 2016/2017 навчальному році», в ЗДО особливої уваги набуло питання забезпечення успішної адаптації дітей раннього віку до нових умов життя в дошкільному навчальному закладі. Для ефективного його розв’язання педагоги тісно взаємодіяли з батьками. Просвітницька робота з сім'ями вихованців проводилась у різних формах співпраці: батьківські збори, семінари, бесіди, "дні відкритих дверей", перегляд фрагментів освітньої роботи, інформаційні стенди, тематичні папки-пересувки, "скриньки запитань та звернень", які передбачали ознайомлення батьків із віковими особливостями психолого-фізіологічного розвитку дітей раннього віку та специфікою освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі. З метою уникнення труднощів у перші тижні адаптаційного періоду педагоги належну увагу приділяли створенню комфортних, наближених до звичних для дитини умов життя. Вони терпляче ставилися до її потреб та інтересів, підтримували у неї позитивний, емоційний стан, прагнення до самостійності, раділи її успіхам. Особливого значення у цей період набула зміна стилю спілкування дорослого з дитиною від ситуативно-особистісного, коли домінують емоції, використовуються пестливі слова, звертання, до ситуативно-ділового, більш стриманого, коли дорослий стає співучасником предметної діяльності дитини.

Вихователями усіх вікових груп належна увага приділялась створенню предметно-ігрового розвивального середовища. Вони за допомогою батьків поповнили групи ігровим обладнанням, яке відповідає педагогічним, естетичних та санітарно-гігієнічним вимогам. Для забезпечення атмосфери, що сприяє всебічному гармонійному розвитку особистості дошкільника, вихователі створили розвивальний життєвий простір з усіх освітній ліній життєдіяльності дошкільника. Ігрові матеріали поєднуються з навчально-розвивальними. Це різноманітні куточки: сенсорний, ігровий, книги, трудовий, конструктивно-будівельний, музичний, фізкультурний, природознавчий (пошуково-дослідницької діяльності).

Велика увага приділялася вивченню стану організації життєдіяльності дітей. Проводилось вивчення освітньо-виховної роботи у старшій групі вихователів Казмірук О.В., Заїка М.С. Аналіз показав, що було проведено всебічну роботу по підготовці дітей до школи. Старші дошкільнята отримали знання, уміння й навички з усіх видів діяльності, вміють поводити себе в різних життєвих ситуаціях. На належному рівні знаходиться функціонування всіх когнітивних процесів – сприймання, увага, пам'ять, мислення, мовлення, уява, що дають змогу дитині пізнавати світ та бути активними суб’єктами пізнання.

Слід відзначити, що під час тематичного вивчення формування компетентності дошкільників у процесі театралізованої діяльності на достатньому рівні є розвиток естетичного сприймання об’єктів та явищ, творчої уяви, естетичної чутливості, емоційно-ціннісного ставлення до навколишнього, уміння добирати різні засоби реалізації задуму.

Відповідаючи на вимоги часу, запити суспільства, у контексті духовного розвитку особистості в закладі дошкільної освіти здійснювалось виховання у дітей патріотизму і толерантності до людей різних національностей. Це досягалося активізацією емоційної сфери дошкільника на основі широкої поінформованості про історію, традиції, культуру рідної країни. Також було проведено тиждень "Моя країна – Україна: єдина, нероздільна", який свідчить, що діти виявляють активну патріотичну позицію. Батьки не були осторонь свята "Щасти, тобі, Україно" та патріотичного виховання малят.

Одним з важливих аспектів освітньої роботи в закладі є трудове виховання, яке здійснюється в процесі організованої та самостійної предметно-практичної діяльності дітей. Воно спрямовується на формування у вихованців перед вступом до школи елементарної обізнаності з працею дорослих, інтересу і поваги до різних професій; ціннісного ставлення до результатів людської праці, бажання долучатися до посильної предметно-практичної діяльності й прагнення виявляти творче ставлення до неї; базових умінь, навичок у різних видах праці та якостей особистості (відповідальність, самостійність, працелюбність, креативність).

У реалізації основних завдань трудового виховання дітей вихователі керувалися вимогами чинних програм щодо завдань, змістового наповнення і форм організації вихованців у ході залучення їх до таких видів праці, як самообслуговування, господарсько-побутова праця, праця в природі, ручна (художня) праця.

Дітям пропонувалися доручення різноманітні за складністю, способами організації вихованців, тривалістю виконання, періодичністю. Вихованці виконували не лише передбачені програмами традиційні види чергувань: в їдальні, на заняттях, у куточку природи, їх урізноманітнили організовуючи чергування в ігрових осередках, на ігрових майданчиках тощо.

Належне місце у дитячому побуті було відведено спільній з дорослими праці, в якій дитина має нагоду відчути себе нарівні зі старшими, продемонструвати власну ділову спроможність, соціальну значущість, "дорослість".

Якість освіти значною мірою залежить від забезпечення наступності між суміжними освітніми ланками. Так, на етапі дошкільної освіти реалізація наступності полягає у формуванні в дітей старшого дошкільного віку готовності до шкільного життя. А на етапі початкового шкільного навчання - з урахуванням того рівня сформованості життєвих компетенцій, з яким дитина прийшла до школи, і опорі на нього. Такий підхід забезпечує поступальний природний розвиток особистості дитини. Слід відзначити, що на відповідному рівні велася робота з питання наступності ЗДО і СЗШ №256. Згідно плану, робота в основному виконана. Старші дошкільники здійснили екскурсії до СЗШ №256 із ознайомленням території, до бібліотеки, спортивного залу.

Заслуговує на увагу створення умов для роботи по організації безпеки життєдіяльності під час навчально-виховного процесу в різних сферах діяльності: на заняттях, на прогулянці, поводження та дотримання правил техніки безпеки в різних ситуаціях.2 рази на рік проводився "Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності" (грудень, квітень), в травні «Тиждень безпеки дитини», «Тиждень безпеки дорожнього руху», які вплинули на міцність знань дітей із безпеки життєдіяльності.

У ЗДО проводились усі необхідні профілактичні заходи: • система загартування: ранкова гімнастика, повітряні ванни, самомасаж, ходіння по доріжкам «Здоров’я», гімнастика пробудження після денного сну;

 • контролювалось виконання санітарно-гігієнічних норм працівниками закладу на всіх ділянках;

 • здійснювався щоденний огляд дітей при прийомі у заклад;

 • проводилась інформаційна робота для батьків через інформаційні куточки, та консультації практичного психолога.

 • розглядались питання зміцнення здоров’я дітей на педрадах, на нарадах при директору.

Дітей оточують кваліфіковані педагоги, практичний психолог, лікар, сестра медична старша, сестра медична, які здійснюють постійний моніторинг стану здоров’я дітей, захворюваності, організації раціонального харчування, контроль за виконанням оздоровчих заходів, підтримують інтерес дитини до власного здоров’я.

Педагоги дошкільного закладу наполегливо працювали над виявленням творчого потенціалу ранніх захоплень дітей, розвитку їх інтелектуальних та творчих здібностей.

З цією метою у закладі плідно працювали з обдарованими дітьми.

Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний навчальний заклад, змісту Базового компонента дошкільної освіти в Україні, одним з головних завдань, що стоїть перед закладом, вважається взаємодія з сім'єю.

Педагогами дошкільного навчального закладу систематично проводяться батьківські збори, консультації, готуються наочно-інформаційні повідомлення на теми, що актуальні для певної вікової групи.

На високому рівні пройшли батьківські збори, звіт директора, досить пліднопрацювбатьківський комітет ЗДО (голова Присяжнюк О.В.), приймаючи участь в навчально-виховному процесі та зміцненні матеріальної бази ЗДО.

Сучасне оформлення демонстраційних стендів дало можливість батькам отримати інформацію не лише про виховання своєї дитини, а й дізнатися про роботу всіх працівників. В групових приміщеннях оформлені та періодично змінюються рубрики в батьківських куточках: «Для вас, батьки», «Що ми вміємо», «Ростемо творчими», «Радить психолог», «Поради логопеда» тощо. Хочеться звернути увагу на зростаюче зацікавлення батьків життям дитини в ЗДО. Батьки взяли участь у благоустрої квітників на території ЗДО.

Значна увага в закладі з року в рік приділяється зміцненню та збереженню здоров’я дітей. Аналіз захворюваності проводиться сестрою медичною старшою щомісячно та щоквартально. Удосконаленню системи фізичного виховання в дошкільному навчальному закладі сприяє чіткий та систематичний медико-педагогічний контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком та руховою активністю вихованців. Чітко розподілені обов’язки між завідувачем, вихователем-методистом, сестрою медичною старшою щодо контролю за фізичним розвитком дітей.

Медико-педагогічний контроль здійснювався за напрямками:


 • контроль за станом здоров’я, нервово-психічного та фізичногорозвиткудітей;

 • контроль за розвитком рухів і фізичних якостей у дітей;

 • оцінка впливу різних організаційних заходів на дитячий організм;

 • нагляд за санітарно-гігієнічними умовами.

Протоколи медико-педагогічного контролю за проведенням фізкультурних занять велися щомісячно.

Для того щоб оздоровча діяльність була найбільш ефективною, ми здійснюємо постійну оцінку рухової підготовки та стану здоров’я дітей, діагностику рівня розвитку психічних процесів тощо. Саме на основі отриманих даних реалізуємо індивідуальний підхід у лікуванні й оздоровленні дітей.

Фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі дня є обов’язковими і необхідними для дітей дошкільного віку. Вони сприяють зміцненню здоров’я, підвищенню розумової працездатності дітей, активізації рухового режиму у дошкільному закладі.

Медичне обслуговування дітей здійснює лікар-педіатр Т. В. Ахполова, сестра медична старша С. А. Горбач, медична сестра фізіопроцедурного кабінету К. І. Ільїна.

Медико-профілактична робота здійснюється відповідно до річного плану роботи закладу.

Пріоритетним завданням у роботі - залишаються здоров’язберігаючі аспекти.

Вся медична робота у закладі спрямована на зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей, як того вимагає Закон України «Про дошкільну освіту».

Оздоровче спрямування освітнього процесу та лікувально-профілактичні заходи складають зміст роботи ЗДО.

У ЗДО проводяться усі необхідні профілактичні заходи:

* чітке дотримання санітарно-гігієнічного режиму в ЗДО;

* корекція режиму дня і харчування дитини;

* заходи щодо послаблення адаптаційного синдрому;

* профілактика ГРЗ, грипу;

* фізіотерапевтичні методи профілактики;

*активний вплив на спосіб життя дитини шляхом цілеспрямованої просвітницької освіти батьків і дітей.


1

Люстра Чижевського

З вересня 2017 р. по червень 2018 р. – 4606 процедур

2

Срібна вода

Вересень 2017 р., грудень 2017 р., травень 2018 р. – 4541 процедур

3

Аромотерапія

Грудень 2017 р., квітень 2018 р. – 5220 процедури

4

Вітамінний чай

Грудень 2017 р., квітень 2018 р. – 2700 процедур

5

Полоскання горла настоями трав

Грудень 2017 р., лютий 2018 р. – 2440 процедур

Лікувально-оздоровчі заходи:

* прогрівання лампою;

* опромінювання носоглотки.

* квартування;

* фітотерапія:

- інгаляції із застосуванням цілющих трав;

- вживання відварів лікарських трав;

- полоскання рота і горла;

* дієтичне харчування;

* оптимально збалансований раціон харчування.


1

Загальне УФО

Січень 2018 р. №10 – 1450 процедур

2

УФО носа

І та ІІ курс – 791 процедур

3

УФО горла

І та ІІ курс – 580 процедур

4

Інгаляції

І та ІІ курс – 78 процедур

5

Солюкс

150 - процедур

6

УВЧ

1755 - процедур

У 2017 році пропущено 1488 днів, що становить 8,3 на одну дитину, у 2016 році пропущено 2569 днів, що становить 11,5 на одну дитину.

Індекс здоров’я у 2017 році – 60%.

Кількість випадків захворювань за І півріччя 2018 року становить – 515, групи раннього віку - 103, садові - 412.Тому вихователям надалі слід дотримуватись виконання заходів по профілактиці та зниженню захворюваності, постійно проводити загартовуючи процедури відповідно сезону, дотримуватись режиму дня.

Питання захворюваності, відвідування та харчування дітей систематично розглядалися на засіданнях при директору, аналізувалися показники та розроблялися заходи щодо їх покращення.

Повноцінне та якісне харчування є невід’ємною складовою зміцнення здоров’я дітей. Організація харчування ведеться відповідно наказу МОН і МОЗ України від 17.04.06 р. №298/227 «Інструкція щодо організації харчування дітей у ДНЗ», Закону України «Про дитяче харчування» №142-V від 14.09.06р., наказу МОН і МОЗ України «Про порядок організації харчування дітей у навчальних і оздоровчих закладах» від 01.06.06р. №242/329. В організації харчування беруть участь сестра медична старша, комірник та кухарі.

У дошкільному навчальному закладі харчуються діти пільгових категорій:


 • безкоштовно: діти, батьки яких є учасниками АТО – 3

 • діти-інваліди – 1

 • діти малозабезпечених сімей - 2

 • звільнені від плати на 50%:багатодітнісім’ї - 10

Міська влада, управління освіти дбає про вчасну доставку всіх продуктів харчування, необхідних дитячому організму, а медичний персонал – про урізноманітнення меню.

Постійно на контролі перебувають питання якості харчування, дотримання норм харчування, їх закладки, кулінарної обробки, технології приготування страв, правильності їх зберігання, дотримання санітарно-гігієнічних вимог. Результати контролю відображені в Журналі контролю за харчуванням, в протоколах виробничих нарад. Документація з питань харчування ведеться сестрою медичною старшою, комірником, кухарями відповідно до встановлених вимог систематично, вчасно. Усі продукти харчування, що надходять до ЗДО №613 відповідають вимогам державних стандартів, супроводжуються накладними, сертифікатами якості, висновками санітарно-епідеміологічної експертизи. Режим харчування здійснювався відповідно до режиму кожної вікової групи. Графік видачі готової продукції з харчоблоку дотримується. Результатом щоденної чіткої роботи є відсутність зафіксованих випадків отруєнь і кишкових захворювань дітей.

Медичною службою організовуються різні форми співпраці з батьками щодо забезпечення повноцінного збалансованого харчування дітей, пропагування здорового способу життя, здійснюється контроль за режимом та культурою харчування дітей, за формування культурно-гігієнічних навичок у дошкільнят.

Харчування дітей протягом навчального року відповідало встановленим грошовим нормам. Вартість харчування одного дня становить в групах раннього віку – 32,77 грн., в садових групах – 41,53 грн. На основі накопичувальної відомості обліку витрат продуктів на одну дитину у дошкільному навчальному закладі щомісячно проводився аналіз виконання натуральних норм харчування.

Аналіз виконання натуральних норм за 2017 рік – 92%, за 2016 р. – 96%.

На постійному контролі стоїть питання відвідування. Незважаючи на великий списковий склад відсоток відвідування не високий – 56%. Завдяки роз’яснювальній роботі вдалось знизити відсоток безпричинного невідвідування дітьми ЗДО.

З метою забезпечення реалізації державної політики в галузі охорони дитинства, запобігання випадкам дитячого травматизму і загибелі дітей, дотримання порядку повідомлення та обліку нещасних випадків проведено аналіз стану профілактичної роботи з питань безпеки життєдіяльності та охорони життя і здоров’я дітей у дошкільному навчальному закладі, який показав, що колективом закладу проводиться певна робота з цього питання. У відповідності до нормативно-правових документів ведеться документація, дошкільний навчальний заклад забезпечений нормативно-правовими документами. За звітний період травмування дітей не було.

Згідно з графіками проводились інструктажі з працівниками з безпеки життєдіяльності дітей, охорони праці, пожежної безпеки. Щомісячно оновлюється стенд «Безпека дітей у наших руках» сучасними пам’ятками та порадами. Упродовж року були проведені наступні форми роботи з дітьми: щомісячно проводилися заняття щодо дотримання правил дорожнього руху, пожежної безпеки, побутового травматизму тощо, розваги, дидактичні ігри, екскурсії, тематичні тижні.

Протипожежна безпека у закладі посідає важливе місце в організації всієї роботи з охорони праці. Розроблено плани евакуації дітей на випадок пожежі, за звітний період у закладі є 37 вогнегасників, 5 діелектричних килимків на харчоблоці та пральні, наказом призначено відповідальних осіб. Обладнаноприміщенняавтоматичноюсигналізацією;поповнено інвентарем пожежні щити.

Приміщення і територія закладу оснащенні необхідним інвентарем, перебувають у доброму стані, постійно поповнюється, оновлюється і ремонтується обладнання.

З кожним роком зміцнюється матеріальна база закладу. Технічний стан будівлі задовільний. Утримання, облаштування будівлі та території відповідає санітарним нормам утримання дошкільних закладів. Територія закладу має естетичний вигляд, озеленена. Огорожа території частково відремонтована, знаходиться у задовільному стані. Ігрові та спортивний майданчик обладнані, ігрове обладнання відремонтоване, пофарбоване, підтримується у безпечному стані. Майданчики розмежовані живою огорожею. Прочищені бордюри, підстрижено кущі, облаштовано квітники. М’яким інвентарем заклад забезпечено на 90%. Потребує заміни матраци та подушки.

За 2017-2018 навчальний рік в закладі за допомогою бюджетних коштів, благодійних внесків батьків та спонсорської допомоги була зміцнена матеріально-технічна база закладу.

В результатів заходів щодо зміцнення матеріально-технічної бази з залученням батьків в поточному році проведено:

- приведено в порядок до літнього оздоровлення всі ігрові майданчики та спортивний майданчик;

- замінено пісок у пісочницях у всіх вікових групах;

- придбано та встановлено пісочницю на ігровому майданчику молодшої групи «Калинка»;

- придбано та встановлено тіньовий навіс на ігровому майданчикусередньої групи «Бджілка»;

- придбано ігровий куточок «Перукарня» середня група «Соняшник»;

- придбано шафу господарчусередня група «Соняшник»;

- встановлено на харчоблоці бойлер та кондиціонер;

- ремонт ігрової кімнати групи раннього віку «Чебурашка» та молодшої групи «Сонечко»;

- ремонт роздягальні молодшої групи «Калинка»;

- придбано методичну літературу;

- вивіз сміття.

За бюджетні кошти придбано:


 • книги щоденного відвідування дітей та книги обліку дітей;

 • комплекти постільної білизни;

 • вогнегасники;

 • каструлі;

 • лопати для снігу оценковані з держаком;

 • фарбу (біла);

 • пральний порошок

 • засіб мийний;

 • відра оценковані;

 • тачки садові;

Придбано та встановлено:

 • протипожежну сигналізацію;

 • замінено лампи денного освітлення.

Крім цього зроблено ряд інших робіт:

 • виконано заходи з підготовкиенергетичногогосподарства закладу до опалювальногоперіоду, копію акта надано в інспекціюДерженергонагляду;

 • перевірено стан системи опалення;

 • почищено прилади опалення;

 • проведено перевірку опору контура заземлення та ізоляції електромережі;

 • проведено перевірку пожежних шлангів.

На сьогодні в дзакладі є ще ряд невирішених проблем, які вимагають значних затрат:

- часткова заміна каналізації та водопостачання;

- асфальтування території;

- заміна огорожі.

Всі кошти, які надходять до закладу від спонсорів та батьків використовуються раціонально за призначенням.

Звернення батьків до адміністрації закладу були в усній формі в основному з питань зарахування дітей до закладу, скарг впродовж року не було.

Пропозиції та зауваження батьків приймаються з вдячністю та враховуються в подальшій роботі.

Підводячи підсумки роботи за рік, я хочу подякувати педагогам, обслуговуючому персоналу, батькам вихованців за спільну роботу, розуміння, підтримку і можливість реалізації наших ідей. Адже поступове осучаснення предметно-просторового середовища, зміцнення матеріально-технічної бази закладу, його розвиток можливий тільки за умов засвоєння нововведень, бачення власної перспективи розвитку, плідної співпраці усіх учасників навчально-виховного процесу.

Колектив закладу налаштований на працю в режимі розвитку, відновлення, впровадження інновацій.

За підсумками роботи колективу упродовж навчального року можна зазначити, що поставлені завдання в цілому виконано.Директор Т.Степенко


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка