Аналіз роботи методичного об’єднання вчителів математики, інформатики, фізики та трудового навчання за 2015 -2016 н рСкачати 31,79 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації26.03.2020
Розмір31,79 Kb.
  1   2

Аналіз роботи методичного об’єднання вчителів математики, інформатики, фізики та трудового навчання за 2015 -2016 н.р.

Сучасне реформування вітчизняної системи освіти пов’язане з інтеграцією України у європейський світовий простір, який вимагає нових підходів до навчання і який супроводжують демократизація, гуманізація, відкритість. Необхідною умовою сьогодні є перехід від консервативного навчання до такого, яке впорається з викликами ХХІ століття і поведе країну до змін. Головне завдання, яке стоїть перед освітою на даному етапі, − навчити вчитися та застосовувати знання на практиці, формувати особистість, яка зможе вирішувати як щоденні, так і масштабні завдання, що забезпечують прогрес суспільства.

Щоб знайти своє місце у житті, бути успішним, активно засвоювати життєві і соціальні ролі, сучасний випускник має володіти такими якостями та вміннями: бути гнучким і мобільним,швидко адаптуватися до змінення життєвих ситуацій, використовувати знання для розв'язання життєвих проблем, планувати стратегію власного життя; бути комунікабельним.

Тому важливою і актуальною проблемою сучасної школи має бути формування в учнів життєвих або ключових компетентностей. Проблема тема, над якою працювало методичне об'єднання вчителів «Розвиток професійної компетентності вчителя, шляхом використання інноваційних технологій навчання на уроках математики, фізики, інформатики та трудового навчання».   За 2015-2016 навчльний  рік було проведено 5 засідань «Організація роботи методичного обєднання вчителів математики, інформатики, фізики та трудового навчання на 2015 -2016 н.р.» , «Можливості уроків математики, інформатики, фізики та трудового навчання у вихованні ціннісного ставлення до природи», «Впровадження компетентнісного підходу на уроках математики, інформатики, фізики та трудового навчання», «Вимоги до сучасного уроку як провідна форма організації навчання». Особлива увага приділяється опрацюванню нормативних документів: Державного стандарту, інструктивно-методичних рекомендацій щодо викладання  шкільних дисциплін природничо-математичного циклу, в своїй роботі вчителі керувалися нормативними документами:

- методичними рекомендаціями щодо викладання дисциплін у поточному навчальному році,

- наказом МОН України від 05.05.2009 № 371 «Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти»;

- інструкцією з ведення класного журналу учнів 5-11(12) класів загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженою наказом МОН України від 03.06.2008 № 496 «Про затвердження інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12) класів загальноосвітніх навчальних закладів». (1 засідання). На першому засіданні МО погодили зміни до календарного планування з урахуванням підручників.

- про порядок закінчення навчального року та проведення ДПА у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015-2016 н .р.

При проведенні засідань,вчителі ділилися своїми напрацюваннями, знайомили колег з досвідом роботи , обговорювали відкриті уроки, предметні тижні, знайомилися з нормативними і інструктивними документами. За планом роботи були організовані взаємовідвідування уроків. На засіданнях проведені огляди науково-педагогічної літератури, психолого-педагогічної літератури, ознайомлення з адресами сайтів по предмету. Поповнився бібліотечний фонд вчителів ШМО періодичними виданнями .

Ідеальним можна назвати вчителя, який не тільки вміє грамотно спланувати і організувати свою роботу, але і володіє високим рівнем теоретичних знань, інформаційною компетентністю, реалізується творчо, при цьому самокритичний, перебувати в постійному пошуку і готовий вчитися чомусь новому. Наблизити кожного педагога до ідеалу шкільного вчителя, підняти його самооцінку, підвищити рівень професійної майстерності була покликана робота нашого методичного об'єднання.
   Головна мета діяльності нашого об'єднання - підвищити професійну компетентність кожного педагога у використанні нових інформаційних технологій. Досягнення цієї мети було реалізовано через розширення та поглиблення теоретичної, практичної та методичної підготовки вчителів методичного об'єднання.
   Виходячи з головної мети перед методичним об'єднанням, стояли завдання:
1. Впровадження в освітній процес нового змісту освіти і сучасних педагогічних та інформаційних технологій.
2. Забезпечення заходів щодо підвищення якості освіти учнів з математики у відповідності з державним стандартом , систематично проводячи аналіз результатів діагностичного, підсумкового контролю, тестів різного рівня складності.
3. Розвиток пізнавального інтересу учнів до предметів, через дослідницьку роботу учнів у процесі навчання, підвищення якості освіти шляхом надання методичної допомоги в організації і проведенні позакласних та позашкільних заходів з математики, інформатики, фізики та трудового навчання.
4. Забезпечення заходів щодо якісної підготовки методичної тижня і методичних днів, підвищення їх ролі в удосконаленні педагогічної майстерності викладачів.
5. Вивчення труднощів  вчителів в організації якісного навчального процесу
6. Узагальнення і поширення досвіду творчо працюючих вчителів.

Основними формами роботи по підвищенню педагогічної майстерності стали:

•        Участь в педрадах, семінарах різного рівня.

•        Взаємовідвідування уроків.•        Узагальнення досвіду власної педагогічної діяльності.

•        Вивчення передового педагогічного досвіду.

Це сприяло підвищенню рівня професійної майстерності вчителів, їх орієнтації на вирішення сучасних завдань освіти, що спрямовані на підвищення якості освітнього процесу. Проте методичному об'єднанню слід активізувати роботу зі створення умов для підвищення результативності роботи вчителів, їх активної участі в діяльності районного МО, конкурсах професійної майстерності. Вчителі володіють навчальним матеріалом, методикою ведення уроків, використовують при перевірці знань, при поясненні нового матеріалу різні форми і методи роботи. Викладання ведеться з урахуванням специфіки викладається предмета, навчальний процес будується на діагностичній основі. Вчителі досконало володіють методикою аналізу навчально-методичної роботи, добре орієнтуються в інноваційних технологіях, вміло застосовують найбільш результативні з них до викладання математики, інформатики: технології рівневої диференціації, модульного навчання. У навчально-виховний процес розпочато впровадження педагогічної технології «Росток» у середній ланці з математики ( вч. В.Хорольська, 5-б клас), елементи дистанційного навчання апробують Н.Новак. Можна зробити висновок, що рівень навчальних

досягнень виріс. ( Додаток №1)  

  Всіма вчителями програма з предмета пройдена повністю, практична частина виконана, тому що створені умови для забезпечення інформаційних потреб і потреб учнів: усі школярі забезпечені підручниками, навчальними посібниками відповідно до вимог навчальних програм, мають можливість користуватися під час уроків узагальнення комп’ютером у комп’ютерному класі школи, учителі при підготовці до уроків користуються фаховими передплатними виданнями, мультимедійними презентаціями до уроків.

У школі кабінети фізики, інформатики та математики№19 атестовані на «оптимальний» рівень.   Вчителі володіють навчальним матеріалом, методикою ведення уроків, використовують при роботі з обдарованими дітьми ведеться в декількох напрямках:

- підготовка до олімпіад (мета - поглиблене вивчення матеріалу, зміст - матеріал, що виходить за рамки шкільної програми, робота факультативів та індивідуальних занять);-  навчальна діяльність (у формі організації диференційованих завдань підвищеної складності, творчого або дослідницького характеру).

Були проведені шкільні олімпіади з математики, інформатики, фізики та трудового навчання в яких взяли участь відповідно учнів, переможці взяли участь у ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад. Маємо такі результати

( Додаток №2)

У школі традиційно проходить Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру-2016», фізичний конкурс «Левеня», інформатичний конкурс «Бобер», де з кожним роком кількість учасників зростає. ( Додаток №3).

Вчителі методичного об’єднання брали участь у Всеукраїнському фестивалі педагогічних ідей «Мій особистісно-зорієнтований урок» на базі РОІППО (Додаток №4), а також у конкурсі-ярмарку педагогічної творчості (Додаток №5).

У кінці навчального року в школі було проведено ДПА з математики учнів 9-х класів. Учні підтвердили свої знання і перевірка свідчить про поліпшення результатів навчання порівняно з минулим роком.

Однак поряд з позитивними результатами в роботі методичного об’єднання є ряд недоліків:

1. Мала кількість переможців і призерів з предметів в місті.

2. Недостатня взаємовідвідування вчителями-предметниками уроків колег.

3. Не всі вчителі провели відкриті заходи протягом навчального року.

4. Низький рівень самоконтролю учнів.

 Виходячи з аналізу підсумків навчально-виховного процесу за минулий рік, результатів діагностування, методичне обєднання у 2016 – 2017 н.р. працюватиме над вирішенням таких завдань:

1. Працювати з обдарованими дітьми .

2. Активізувати проведення заходів відкритого характеру вчителями – предметниками.3. Систематизацію та поширення власного досвіду роботи, шляхом  активізації друку у педагогічній пресі та засобах масової інформації.

4. Наповнення власних блогів.

5.Сприяти у підготовці кабінету математики№22 до атестації відповідно до вимог Положення про навчальний кабінет.

6. Вдосконалити роботу з обдарованими учнями щодо якісної підготовки до участі у ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з інформатики( програмування) та інформативних технологій.  1. Реалізацію міжпредметних зв’язків.

Додаток №1

Рівень навчальних досягнень
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка