9. «Психологічний розвиток особистості молодшого підліткового віку»


Розділ 1. Психологія самопізнання ( 14 год.)Сторінка15/97
Дата конвертації29.03.2019
Розмір0,89 Mb.
ТипПояснювальна записка
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   97
Розділ 1. Психологія самопізнання ( 14 год.)1.

Давайте познайомимось. Я, який я є насправді та яким мене бачать інші.

1

Тренінг


2-3.

Пізнаємо себе. Характер і темперамент - приборкання норовливих.

2

Практикум

4-5.

Що означає бути впевненим у собі. Як підвищити самооцінку.

2

Навчально-практична

6.

Як подолати свої страхи. Чого треба і чого не треба боятися.

1

Навчально-практична

7-8.

Здібності і талант. Як розвивати власні здібності.

2

Навчально-практична

9-10.

Самопрезентація. Концептуальна карта особистості.

2

Практикум

11-12.

Самовдосконалення особистості. Саморозвиток. Складання програми самовиховання.

2

Навчально-практична

13.

Найбільша перемога – це перемога над самим собою. Формула щасливого життя.

1

Урок-диспут

14.

Образ мого майбутнього.

1

Урок-роздум
Розділ 2. Психологія навчання ( 6 год.)15.

Наука про звичайнісінькі дива. Психологія – на допомогу навчанню.

1

Тренінг

16.

Раціональне використання часу. Як правильно організувати і планувати свою діяльність.

1

Навчально-практична

17.

Працездатність. Втома та перевтома.

1

Навчально-практична

18.

Прийоми активної обробки інформації.

1

Практикум

19-20.

Раціональні методи та прийоми виконання домашніх завдань.

2

Навчально-практична
Розділ 3. Психічні процеси ( 5 год.)21.

Увага та її роль в навчальній діяльності. Вправи на розвиток уваги.

1

Навчально-практична

22-23.

Пам'ять та шляхи її розвитку.

2

Навчально-практична

24.

Уява – основа творчості. Прийоми розвитку уяви і фантазії.

1

Практикум

25.

Феномен джмеля. Давайте зробимо відкриття!

1

Тренінг
Розділ 4. Психологія спілкування і міжособистісних відносин ( 9 год.)25.

Значення процесу спілкування у житті людини. Правила спілкування або чому нас часто не розуміють.

1

Урок-гра

27-28.

Емоції та почуття людини. Культура емоційно-вольових процесів.

2

Урок-драматизація

29.

Планета нашого класу.

1

Урок-подорож

30.

Такі різні хлопчики та дівчатка.

1

Урок-гра

31-32.

Причини виникнення конфліктів. Типи поведінки у конфліктних ситуаціях.

2

Тренінг33.

Батьки та діти: шляхи порозуміння.

1

Урок-зустріч

34.

Чого ми навчилися на уроках психології розвитку особистості.

1

Підсумковий урок

Література


 1. Божович Л.И. Проблемы формирования личности. - Воронеж: НПО “МОДЭК”, 1997.

 2. Булах І.С., Хомич Г.О., Виногородський А.М., Сабанадзе І.О. Соціально-психологічні аспекти процесу адаптації учнів: Навчально-методичний посібник. - К.: КДПУ ім. М.П. Драгоманова, Переяслав-Хмельницький державний педагогічний інститут ім. Г.С.Сковороди, 1997.

 3. Возрастно-психологический подход в консультировании детей и подростков: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений/ Г.В.Бурменская, Е.І.Захарова, О.А.Карабанова и др. - М.:Издательский центр “Академия”, 2002.

 4. Дзюбко Л.В. До питання наступності розвитку дітей в періоди вікових криз / Л.В.Дзюбко // Актуальні проблеми психології: Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія/ За ред. С.Д.Максименка. - К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2009.

 5. Дзюбко Л.В. Наявність і збереження здоров’я дитини як умова її повноцінної адаптації до шкільного життя. - К., 2009.

 6. Князева Т.Н. Психологическая готовность ребенка к обучению в основной школе: структура, диагностика, формирование/ Т.Н.Князева. - СПб.: Речь, 2007.

 7. Лебедева Н.В. Психологические основы подготовки младших школьников к обучению в основной школе: Учебное пособие по спецкурсу / Н.В.Лебедева. - Псков: ПГПИ, 2004.

 8. Основи практичної психології / В.Панок, Т. Титаренко, Н.Чепелєва та ін.: Підручник. - К.: Либідь, 1999.

 9. Практическая психология образования: Учебное пособие. - 4-е изд./ Под ред. И.В.Дубровиной. - СПб.: Питер, 2006.

 10. Психология современного подростка / Под ред. Д.И.Фельдштейна. - М., 1987.

 11. Фельдштеин Д.И. Детство как социально-психологическии феномен и особое состояние развития // Вопросы психологии. - 1998.

 12. Цукерман Г.А. Десяти-двенадцатилетние школьники: “ничейная земля” в возрастной психологии //Вопросы психологии. - 1998.

 13. Цукерман Г.А. Что развивает и чего не развивает учебная деятельность // Вопросы психологии. -1998.


ДОДАТКИ
Додаток 1

Методичні рекомендації

щодо використання «Щоденнику розвитку особистості»
«Щоденник розвитку особистості» є обов’язковим при вивченні програми факультативу «Психологія розвитку особистості».

Мета щоденника – активізувати процес самовдосконалення учнів, полегшити процеси адаптації і соціалізації особистості, формування психологічної культури.

Розрахований на учнів п’ятих класів, може бути використаний практичними психологами, класними керівниками, педагогами загальноосвітніх навчальних закладів, батьками.

У щоденнику за рубриками викладені цікаві факти, рекомендації, поради, практичні вправи, тести, що допоможуть учням дізнатися більше про свою особистість та осмислити ставлення до оточення, подій, фактів і всього того, що є для молодших підлітків вагомим, значущим і цінним.Рубрика:

Прочитай і поміркуй!

Розрахована на розвиток аналітичного мислення та усвідомлення життєвого досвіду.


Ц е цікаво знати!

Націлена на розширення психологічних знань, спрямована на самоосвіту і задоволення пізнавальних потреб.


Дізнайся більше про себе!

Спрямована на самопізнання особистісних якостей та індивідуально-психологічних особливостей.


Вчись вчитися!

Розрахована на допомогу в навчанні та розвиток навичок самоаналізу і усвідомлення шляхів для самовдосконалення.


Перевір на практиці!

Розрахована на полегшення процесу адаптації та соціалізації особистості, формування психологічної культури.

У щоденнику наявні сторінки для нотаток, де учні можуть описувати свої почуття, емоції, переживання, особистісні очікування під час проведення занять або додаткову, знайдену самостійно інформацію.

Викладач може обирати додаткові діагностичні методики та анкети в процесі вивчення курсу.

«Щоденник розвитку особистості» є комплексом кроків до розвитку та самовдосконалення особистості. Викладач має розглядати поданий матеріал як керівництво до практичних дій, до яких можна внести поправки та нові знахідки.

Додаток 2

Інноваційні форми проведення занять
Тренінг
На відміну від традиційних, тренінгові форми навчання охоплюють весь потенціал людини: рівень та обсяг її компетентності (соціальної, емоційної та інтелектуальної), самостійність, здатність до прийняття рішень, взаємодії.

Слово «тренінг» походить від англійського «tо trаіn», що означає «навчати, тренувати, дресирувати».

Тренінг – це одночасно:


 • процес пізнання себе та інших, який необхідно зробити цікавим і неповторним;

 • неформальне, невимушене, конструктивне спілкування;

 • ефективна форма опанування знаннями;

 • інструмент для формування умінь і навичок;

 • форма розширення власного набутого досвіду;

 • спеціальна технологія, яка допомагає краще зрозуміти та усвідомити власний світ, зробити своє життя успішним;

 • керівництво власними бажаннями та діями.

Під час тренінгу необхідно створити неформальне, невимушене спілкування учасників, яке відкриває перед групою безліч варіантів розв’язання проблеми, сприяє розвитку групової динаміки, міжособистісних взаємин і норм у групі, заради якої вона зібралася або була сформована. Як правило, учасники в захваті від тренінгових методів, тому що ці методи роблять процес навчання цікавим, не обтяжливим.

Тренінг як і будь-яка інша організаційна форма навчання, підпорядкований певній меті.Цілями проведення тренінгів можуть бути:

 • інформування (про певні явища) та набуття учасниками тренінгу нових професійних навичок та умінь;

 • формування навичок співпраці, засад толерантності шляхом визначення межі власної терпимості та поваги до прав і свобод інших людей;

 • формування навичок аналізу першоджерел і означень;

 • формування навичок логічного мислення, аналізу, вибору і презентації інформації або проблематики;

 • зменшення чогось небажаного (проявів моделей соціально неприйнятної поведінки, стилю неефективного спілкування, особливостей реагування);

 • зміна стереотипів, поглядів на проблему, процес навчання, аби усвідомити його переваги та зрозуміти, що він може надавати наснагу та задоволення

 • підвищення здатності учасників щодо позитивного ставлення як до себе так і до життя;

 • розвиток ассертивної поведінки.

Тренінг сприяє інтенсивності навчання, результат якого досягається завдяки власній активній роботі його учасників. Знання під час тренінгу не подаються в готовому вигляді, а стають продуктом активної діяльності самих учасників. У центрі уваги - самостійне навчання учасників та інтенсивна їх взаємодія. Відповідальність за результативність навчального процесу несуть однаковою мірою як ведучий, так і кожний учасник тренінгу.

Рефлексія – обов’язкова складова тренінгу (від лат. refleхіо - відображення) - осмислення людиною власних дій та їх закономірностей; діяльність самопізнання, що розкриває специфіку духовного світу людини; самоаналіз.
Орієнтовна структура проведення тренінгуКаталог: img -> zstored -> files
files -> В. Рібцун корекційна робота з розвитку мовлення дітей п’ятого року життя із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення програмно-методичний комплекс Київ 2012
files -> Про затвердження Концепції художньо-естетичного виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах та Комплексної програми художньо-естетичного виховання
files -> «Корисні навички молодших школярів» факультативний курс для учнів 1-4 класів спеціальної школи-інтернату
files -> Київ 014 клас Видання друге level 2ed Layout 1
files -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням румунською мовою пояснювальна записка
files -> Програма з трудового навчання для загальноосвітніх навчальних закладів
files -> Особливі діти в закладі і соціальному середовищі
files -> Молоді та спорту україни
files -> 26. Життєва компетентність особистості факультативний курс для учнів 10-11 класів
files -> Загальні відомості Дошкільна освіта


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   97


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка