№7 (50) /07/2016 Освіта та розвиток обдарованої особистості


СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА ГОТОВНОСТІСторінка3/8
Дата конвертації24.03.2020
Розмір54 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8
СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА ГОТОВНОСТІ 

МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ ДО РОЗВИТКУ 

ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ

Наталія Василівна Баюрко,

асистент кафедри біології 

Вінницького державного педагогічного університету 

імені М. Коцюбинського,

м. Вінниця, Україна

Екологічна безпека суспільства пов’язана з рівнем 

освіченості, культури та вихованості його представ-

ників. Проблема формування екологічної компетент-

ності  є  важливою  в  педагогіці.  Особливої  актуаль-

ності вона набуває в контексті впровадження освіти 

сталого розвитку. Екологічна криза спонукає до пере-

осмислення відносин у системі «природа – людина –  

суспільство»  та  пошуку  способів  їх  гармонізації.  

У цьому контексті актуальною є проблема підготовки 

майбутніх учителів, зокрема біології, до розвитку еко-

логічної компетентності учнів основної школи.

У «Програмі дій» з реалізації положень Болонської 

декларації в системі вищої освіти і науки України на-

голошено на створенні системи визначення рівня ком-

петентності випускників ВНЗ та розробленні методів 

об’єктивного оцінювання рівня компетентності фахів-

ців певних освітньо-кваліфікаційних рівнів в Україні. 

Важливу роль у виконанні цього завдання відіграють 

університети, оскільки у них створюються необхідні 

умови для вільного розвитку, формування стійкої еко-

логічної  позиції  та  професійної  компетентності  сту-

дента [5], зокрема екологічної компетентності.

Проблемою підготовки вчителів біології до еколо-

гічної  освіти  і  виховання  учнів  у  різних  її  аспектах 

займалися  О.  Бондаренко  (формування  готовності  

студентів  природничо-географічних  факультетів  пе-

дагогічних  університетів  до  краєзнавчої  роботи  з 


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка