’342(07) Галина УдякСторінка4/5
Дата конвертації24.03.2020
Розмір1,99 Mb.
1   2   3   4   5
1. Бондаренко  Л.П. Основи фонетики англійської

мови / Л.П. Бондаренко. – М.: Флінта, 2009. – 152 с.

2.  Єременко  Т.Є.  Фонологічна  компетенція

викладача  іноземної  мови:  сутність  і

структура  /  Т.Є.  Єременко  //  Мовна  освіта:

шлях  до  євроінтеграції:  міжнар.  форум,  17  –

18  бер.  2005  р.:  тези  –  К.:  Ленвіт,  2005.  –

С.  51  –  52.

ФОРМУВАННЯ ФОНЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ ПРИ НАВЧАННІ ІНТОНАЦІЙНОГО

ОФОРМЛЕННЯ ВИСЛОВЛЮВАННЯ МОВНИМИ ЗАСОБАМИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ75

Молодь і ринок №12 (95), 20123.  Загальноєвропейські  рекомендації  з  мовної

освіти:  вивчення,  викладання,  оцінювання  //

Наук.  редактор  українського  видання  докт.

пед.  наук,  проф.  С.Ю.  Ніколаєва.  –  К.:  Ленвіт,

2003.  –  261  с.

4. Інтонація мовлення /за редакцією Блізніченка А.А.

–  К.: Наукова  думка,  1968.  – 203  с.

5.  Лебединська  Б.Я. Практикум  з  англійської

мови. Англійське  вимова:  Навчальний  посібник

для  ВНЗ  /  Б.Я.  Лебединська. –  М.:  АСТ

“Астрель”,  2005.  –  109  с.

6.  Поплавська  Т.В.  Загальна  фонетика:

проблеми  та  методи  /  Т.В.  Попл авська.  –

Мінськ:  Відродження,  2006.  –  243  с.

7.  Абрамкина  Т.А.  Обучение  английской

интонации  в  неязыковом  вузе  /  Т.А.  Абрамкина

//  Иностранные  языки  в  высшей  школе.  –  Вып.

12.  –  М.,  1977.  –  С.  143  –  150.

8.  Антипова  А.М.  О  ритме  английской  речи

/ А.М. Антипова // Иностранные языки в школе.

–  1990.  –  №2.  –  С.  55  –  60.

9.  Васильев  В.А.  Обучение  английскому

произношению  в  средней  школе:  Пособие  для

учителей  /  В.А.Васильев.  –  М.:  Просвещение,

1979.  –  144 c.

10.  Головач  Ю.В.  Требования  к  уровню

сформированности 

профессионально-

фонетической  компетенции  выпускников

языкового  педагогического  вуза  /  Ю.В.  Головач

//  Іноземні  мови.  –  1995.  –  №  1.  –  С.  29  –31.

11. Изерд  К.Э. Психология  эмоций: Пер.  с англ.

/ К.Э. Изерд. – СПб: Изд-во Питер , 2000. – 464 с.

12.  Михайлова  О.Э.  Методика  обучению

произношению  на  специальных  факультетах

педагогических  институтов:  учеб.  пособие  /

О.Э.  Михайлова.  –  М.:  МГПИ  им.  В.И.  Ленина,

1980.  –  161  с.

13.  Павлова  С.В.  Обучение  иноязычному

произношению  на  коммуникативной  основе  /

С.В.Павлова  //  Иностранные  языки  в  школе.  –

1990.  –  №  1.  –  С. 29  –  32.

14. Соловова  Е.Н. Методическая подготовка

и  переподготовка  учителя  иностранного  языка:

интегративно-рефлексивный  подход:  [монография]

/  Е.Н.  Соловова.  –  М.:  Изд-во  Глосса-пресс,

2004.  –  336  с.

15. Hancock M. Pronunciation games / Μ. Hancock.

–  Oxford:  Oxford  University  Press,  1995.  –

115  p.

16.  Vaughan-Rees  M.  Test  your  pronunciation

/  Μ.  Vaughan-Rees.  –  London:  Penguin  Longman
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка