’342(07) Галина УдякСторінка1/5
Дата конвертації24.03.2020
Розмір1,99 Mb.
  1   2   3   4   5


70

УДК 811.111’342(07)

Галина Удяк, кандидат філологічних наук, доцент кафедри практики англійської мови

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

ФОРМУВАННЯ ФОНЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ

ПРИ НАВЧАННІ ІНТОНАЦІЙНОГО ОФОРМЛЕННЯ ВИСЛОВЛЮВАННЯ

МОВНИМИ ЗАСОБАМИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИУ статті обґрунтовано важливість та необхідність забезпечення якісно нової організації навчання

англійської фонетики з метою формування інтонаційних навичок у студентів-філологів.

Ключові слова: англійська мова, фонетика, інтонація, компетенція, висловлювання, навички.

Літ. 16.

Галина Удяк, кандидат филологических наук, доцент кафедры практики английского языкаДрогобычского государственного педагогического университета имени Ивана Франко

ФОРМИРОВАНИЕ ФОНЕТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ

ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНТОНАЦИОННОГО ОФОРМЛЕНИЯ ВЫРАЖЕНИЯ

РЕЧЕВЫМИ СРЕДСТВАМИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКАВ статье обоснована важность и необходимость обеспечения качественно новой организации обучения

английской фонетики с целью формирования интонационных навыков у студентов-филологов.

Ключевые слова: английский язык, фонетика, интонация, компетенция, высказывания, навыки.

Halyna Udyak, Ph. D. (Philology), Docent Practice English DepartmentDrohobych State Pedagogical University by I. Franko

FORMATION PHONETIC COMPETENCE OF STUDENTS

DURING TEACHING INTONATIONAL DESIGN OF UTTERANCE

BY USING LANGUAGE TOOLS OF THE ENGLISH LANGUAGEThe  article  gives  proof  of  the  importance  and  necessity  of  securing  a  qualitatively  new  organization  of

teaching English phonetics for the purpose of  the formation of students-philologists’ intonation skills.

Keywords: English, phonetics, intonation, competence, utterance, skills.

©

Г. Удяк, 2012Стаття надійшла до редакції 13.11.2012

на  слова  Т.  Шевченка  в  супроводі  бандури [Ноти]  /

Упорядкування, аранжування, обробка, вступне слово.

В.Г. Дутчак. Івано-Франківськ: Гостинець, 2004. – 80 с.

6. Дутчак В.Г Любіть Україну: Збірник пісень для

ансамблів  бандуристів  [Ноти]  /  В.Г.  Дутчак.  –  Івано-

Франківськ: Плай, 2003. – 132 с.

7.  Дутчак  В.Г.  Ой  три  шляхи  широкії:  Збірник

романсів  українських  композиторів-класиків  для

голосу  в   супров оді  бандури  /  Перекладення  і

упорядкування [Ноти]  / В.Г.  Дутчак.  –  Київ:  Музична

Україна, 1993. – 55 с.

8. Крук О. Боже, я молю за Україну: Вокальні та

інструментальні  твори  для  бандури:  навчальний

посібник [Ноти] / аранжув. О. Крук. – Рівне: видавець

Червінко А.В., 2009. – 142 с.

9.  Мандзюк  Л. С.   Ансамблев о-в иконав ська

творчість  бандуриста:  мистецтвознавчий  та

психолого-педагогічний  аспекти:  дис. . .  канд.

мистецтвознавства:  17.00.03  /  Мандзюк  Любов

Сергіївна. – Х., 2006. – 194 с.

10.  Морозевич  Н.В.  Бандурне  мистецтво  як

культурне надбання сучасності: автореф. дис... канд.

мистецтвознавства: спец. 17.00.03 “Мистецтвознавство”

/ Н.В. Морозевич – О., 2003. – 16 с.

11. Посікіра Л.К. Передмова. Методичні рекомендації / Л.К.

Посікіра. // Посікіра Л.К. Педагогічний репертуар бандуриста-
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка