21 Підготовка студентів до застосування інноваційних технологій на уроках у початковій ланціСторінка1/2
Дата конвертації26.03.2020
Розмір48 Kb.
ТипУрок
  1   2

Біда О.А.

Кравчук О.В.


21

Підготовка студентів до застосування інноваційних

технологій на уроках у початковій ланці

В українській освіті, як і в суспільстві в цілому, за роки

незалежності сталися зміни.

Відповідно до Закону України "Про загальну середню освіту", Кабінет Міністрів України видав постанову (від 16 листопада 2000 року №1717) про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання, яка зобов'язує Міністерство освіти і науки, Академію педагогічних наук, Національну академію наук: "вжити заходів до розроблення і впровадження у навчальний процес нових засобів навчання і інноваційних педагогічних технологій"(1, 161).

Шлях упровадження педагогічної інновації складний та тривалий. Яскравим прикладом удосконалення педагогічного процесу є його технологізація. Вона відбувається за рахунок використання нових технологій навчання та виховання, які значно змінюють природу педагогічного процесу, професійної діяльності вчителя та навчально-пізнавальну діяльність учня.

Підготовка спеціалістів в освітянській галузі стає неможливою без оволодіння комп'ютерними технологіями. Це зумовлює необхідність розробки нових підходів до системи освіти в цілому.

Тому сьогодні є потреба якісного оновлення професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя в педагогічному університеті.

Існують проблеми реалізації підготовки вчителів початкових класів до застосування інформаційних технологій: недостатня кількість методичних посібників, комп'ютерних програм, практикумів, за якими студенти могли б учитись працювати з комп'ютерним програмуванням.

Питання удосконалення методики вивчення основ інформатики у навчальних закладах та підготовки вчителя до застосування інформаційних технологій порушується у роботах А.Верланя, А.Єршова, М.Жалдака, В.Кайміна, В.Касаткіна, А.Кузнецова, А.Кушніренко, М.Лапчика, Н.Морзе, Ю.Рамского.

Окремі аспекти досліджуваної проблеми знайшли відображення у працях, присвячених питанням професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя (О.Абдулліна, А.Алексюк, Г.Балл, І.Зязюн, Н.Кичук, Н.Кузьміна, Н.Ничкало, Д.Ніколенко, А.Пуховська, В.Семиченко, С.Сисоєва, Р.Хмелюк, А.Щербаков та ін.)

Однак проблема підготовки вчителів до застосування інформаційних технологій у початкових класах за сучасних умов висвітлена недостатньо і потребує вдосконалення з урахуванням існуючих вимог.

Завданням дослідження є вивчити досвід щодо формування комп'ютерної грамотності вчителів початкових класів, а також підвищити рівень їхньої підготовки.

З метою виявлення стану підготовки комп'ютерно грамотних вчителів початкових класів було проведено анкетування з студентами випускних курсів та вчителями.

Їм було запропоновано такі питання:  1. Чи вважаєте ви доцільним застосовувати в навчальному процесі інформаційні технології?

  2. Чи працюєте ви на ЕОМ?

  3. Які існують перешкоди при використанні комп'ютера у роботі з учнями на уроках в початкових класах?

  4. Яке утруднення, на ваш погляд, є головним у застосуванні комп'ютерів до навчання різних навчальних предметів?

Аналіз анкет показав, що на перше питання позитивно відповіли 100%. Негативних відповідей не було.

Аналіз другого питання свідчить, що 54% респондентів працюють на комп'ютері, а 46% дали негативну відповідь.

При відповіді на третє питання 56% вказали на відсутність методик, за якими можна займатися; 40% відповіли, що відсутні комп'ютерні україномовні програми і 4% вказали на незнання самого комп'ютера.

Відповіді на четверте питання свідчить: 95% респондентів вказали на нестачу комп'ютерної техніки, і 5% – на низький рівень адаптованості існуючих комп'ютерних методик.

Отже, недостатня кількість комп'ютерної техніки, комп'ютерних україномовних програм, методичних розробок не дозволяють застосувати нові інформаційні технології на уроках у початковій школі. Студенти педагогічного факультету та вчителі початкових класів у переважній більшості не готові до застосування нових інформаційних технологій в своїй діяльності. Державою передбачається у навчальному процесі початкової школи вводити сучасні комп'ютерні технології за допомогою електронно-обчислювальних машин. Постає завдання комп'ютеризації навчання.

Проте, у практиці роботи школи не лише обмаль пакетів навчальних та прикладних програм, які можна було б використовувати в роботі з учнями молодшого шкільного віку, а й нечітко визначені самі принципи побудови ефективних програмних продуктів для дітей. Бракує апробованих методичних рекомендацій щодо оптимізації співвідношення комп'ютерних засобів навчання, ігрових і навчальних форм діяльності.

Для підвищення рівня формування комп'ютерної грамотності майбутніх учителів початкової ланки нами розроблено ряд комп'ютерних програм, що відповідають темі та меті уроку та розроблено методику їх використання. Наводимо приклади застосування створених комп'ютерних програм на лабораторних заняттях з методики викладання природознавства, на яких ми вчимо студентів використовувати комп'ютери для активізації учнів початкових класів на заняттях з будь-якого предмета.

На уроках з громадянської освіти з курсу "Я і Україна" за програмою є тема уроку "Весняні свята". На лабораторному занятті при проведенні уроку на зазначену тему студенти вчаться застосовувати комп'ютерну програму для 2-го класу, яка називається "Зустрічаємо Великдень", яку розробили: Кравчук О.В. – вчитель початкових класів Уманської загальноосвітньої школи №11, Тихоненко С.В. – програміст.

Мета уроку: ознайомити дітей з великою традицією християн: на Великдень робити крашанки, пекти паски. Поглибити знання учнів про історію та характерні особливості святкування Великодня. Виховувати повагу до народних традицій та обрядів. Розвивати логічне мислення. Учити працювати за комп'ютером, з комп'ютерною програмою "Зустрічаємо Великдень".

Цю програму краще застосовувати на етапі закріплення вивченого матеріалу.

З програмою потрібно працювати таким чином: на екрані з'являється картинка з пасхальними продуктами і невеличка інформація про це свято. Під текстом знаходиться чотири розділи: тести, ребуси, кросворд і про програму.

Якщо лівою кнопкою мишки натиснути на розділ "Тести" один раз, то на екрані з'явиться слайд-малюнок із тестом. Учень має дати правильну відповідь із пропонованих трьох варіантів. Натиснувши на правильну відповідь, слово висвітлюється зеленим кольором і без музичних сигналів, а якщо неправильна відповідь, звучить музичний сигнал, який закликає бути уважним, і слово виділяється червоним кольором. З такими тестами працювати вчителю дуже зручно. По закінченню роботи з цією програмою вчитель перевіряє, яку кількість балів поставив комп'ютер "учневі". Якщо дитина одна із перших справилася з роботою, у неї є можливість прочитати цікаву інформацію про це свято. Щоб вийти з тестів, потрібно натиснути на "Вихід", і кожний наступний тест закривати, натискуючи вгорі справа на знак Х.

Методична цінність цієї комп'ютерної програми в тому, що вона є наочним посібником і дозволяє легше, швидше і цікавіше оволодіти навчальним матеріалом.

У бесіді з "учнями" майбутні вчителі встановили, що систематичне впровадження комп'ютерних навчальних ігор на уроках з природознавства та громадянської освіти дає можливість досягти суттєвих зрушень у навчанні. Студенти переконуються у необхідності застосовувати комп'ютерні навчальні програми в едукаційному процесі, у тому, що для молодшого школяра життя стає в школі цікавішим і діти працюють з більшою віддачею. Розроблені нами комп'ютерні програми використовувати не лише на заняттях з методики природознавства у ВНЗ, а й під час проходження педагогічної практики – на уроках у школі.

Під час проходження педагогічної практики студенти застосовують методику проведення уроку громадянської освіти з курсу "Я і Україна" у 4 класі з елементами використання комп'ютера за програмою


Каталог: bitstream -> 6789 -> 6809


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка