2. Суспільна значущість професії вчителя, його функціїСкачати 28,32 Kb.
Дата конвертації11.10.2019
Розмір28,32 Kb.

2. Суспільна значущість професії вчителя, його функції.

У школі все починається з учителя. І хоча результати навчання і виховання учнів залежать від трьох чинників: хто навчає, кого навчають, як навчають, — важко сказати, що важливіше. Безумовно, величезною у справі навчання і виховання є роль учителя, його особистості. Серед багатьох професій учительська посідає особливе місце: вона — початок усіх професій. Змінюються умови й засоби виховання, та незмінним залишається головне призначення вчителя — навчити людину бути Людиною.

Спробуємо подивитися на педагога з різних позицій: з глобальних — навіщо суспільству ця професія, з позиції учня — чого чекає дитина від педагога, ким він є для неї, з позиції вчителя — якими є його обов'язки, як він розуміє їх?

Чого чекає суспільство від учителя? Педагогічна діяльність як форма вияву активного ставлення людини до навколишньої дійсності сконцентрована у галузі залучення молодого покоління до накопичення суспільного досвіду (в освіті). Для того щоб з'ясувати взаємозв'язок різних сфер людської діяльності і побачити місце педагогічної професії, уявімо цю систему у вигляді схеми:

Призначення вчителя — бути ланкою у передаванні суспільного досвіду, сприяти соціальному прогресові.

Чого чекає дитина від педагога, ким він є для неї? Здавалося б, усе просто: носій знань, приклад для наслідування. Та коли ми читаємо твори самих учнів про їхніх наставників, коли діляться спогадами про улюбленого вчителя першокурсники, серед багатьох теплих слів завжди звучить вдячне: "Вона розуміла нас, вірила в нас, кожному могла зарадити". Кожна дитина різною мірою відчуває труднощі у налагодженні стосунків,засвоєнні пізнавального, морального, естетичного досвіду й чекає від учителя на допомогу у самовизначенні. Вчитель забезпечує учневі визнання через вияв власного ставлення і організацію атмосфери класного життя, через створення ситуацій розвитку учня на уроці і в позаурочному спілкуванні. Залучаючи дитину до діяльності, вчитель скеровує її на пізнання світу і себе в ньому, дозуючи допомогу, реалізує важливий принцип виховання: "Допоможи мені, щоб я зробив це сам".

Які обов'язки вчителя, його професійні функції ?

Традиційно на перше місце висувалася навчальна (дидактична) функція вчителя. Діяльність учителя не стільки в тому, що він несе інформацію дітям, скільки в умінні бути організатором її засвоєння, проводирем у лабіринті знань. Школа повинна бути не коморою знань, а середовищем думки — заповідав В. О. Сухомлинський.

Поряд із дидактичною функцією вчитель здійснює і розвивальну. Суть її — у створенні сприятливих умов для розвитку творчого потенціалу дитини, для її саморозкриття, самоутвердження.

Найскладнішою функцією вчителя є виховна. Бути вихователем — це означає вміти трансформувати цілі у конкретні педагогічні завдання — формування необхідних якостей особистості у кожного школяра. Виховна функція полягає в організації діяльності з переведення загальнолюдських цінностей у свідомість і досвід поведінки учнів крізь вияв власного ставлення вчителя.

Процес навчання і виховання вчитель організовує у співдружності з сім'єю, громадськістю. Звичайно, роль школи провідна, адже вона здійснює вплив через кваліфікованих фахівців, підготовлених до роботи з дітьми. Вчителі мають домагатися єдності своїх вимог з вимогами сім'ї, що можливо за умов реалізації ще однієї їх функції — громадсько-педагогічної.

Складниками професіоналізму у будь-якій професії є компетентність та озброєність системою знань, вмінь. У педагогічній діяльності для професіоналізму замало лише цих двох компонентів. Необхідні певні особистісні якості, адже сам педагог є інструментом впливу на учня.

В. О. Сухомлинський наголошував: "Що було найголовніше в моєму житті? Без вагань відповідаю: любов до дітей".

Кожен учитель має свої професійні установки, які зумовлюють вибір системи керування діяльністю учня. Так, добре відомі такі професійно-педагогічні установки:  • вчитель навчає, а учні вчаться;

  • вчитель знає, а учень не знає нічого;

  • вчитель говорить, а учні мусять його слухати;

  • вчитель карає, а учні повинні йому підкорятися і т. ін.

Керування, в основу якого покладено такі установки, теж керівництво, проте воно не враховує активної ролі учня, а отже, не може бути продуктивним.

Сучасне керівництво діяльністю учнів базується на уявленні, за яким учень є центральною постаттю навчально-виховного процесу, його головним учасником. Завдання педагога — полегшувати для учнів процес навчання, допомагати їм у досягненні повного самовиявлення.

Професійно-педагогічна діяльність повинна будуватися на підставі такого типу керівництва, при якому вчитель:


  • ставить учня в позицію активного суб'єкта навчання, яке здійснюється в загальній системі колективної роботи класу;

  • розвиває здібності учня з самокерування (саморегуляція, самоорганізація, самоконтроль) власною діяльністю;

  • організовує процес навчання як розв'язання навчально-пізнавальних проблем на ґрунті творчої взаємодії (діалогу) з учнями.

У сучасній науці виокремлюють два види функції педагогічного керівництва діяльністю учнів. Перший — коли вчитель конструює предметний зміст цієї діяльності (добирає зміст, методи навчання). Другий — коли вчитель в доповнення до предметного змісту навчання ще прогнозує і форми спільної діяльності з учнями, що забезпечують формування продуктивних відносин, розвиток певних соціально-психологічних якостей особистості школяра.

В основу реалізації цих функцій керівництва покладено загальну ідею розвитку активності і самостійності в процесі оволодіння знаннями.Питання для самоконтролю:

1. Чого чекає суспільство від учителя?

2. Чого чекає учень від педагога?

3. Назвати професійні функції вчителя.

4. Який тип керівництва діяльністю учнів ближче до Вас?
Каталог: Text -> dpds
Text -> Робоча навчальна програма дисципліни для студентів 5-го курсу 9-10-й семестр, Напрям підготовки
Text -> Реферат: дидактичні аспекти організації ефективної самостійної навчальної роботи студентів анотація
Text -> Закон україни про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень
Text -> Інформатизація суспільства і бурхливий розвиток комп'ютерних технологій, що спостерігається в останній час, усе більш впливає
Text -> Дистанційне навчання як складова інклюзивної освіти
Text -> Положення про департамент вищої освіти Загальні положення
Text -> Робоча програма з навчальної дисципліни Методика навчання географії Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр
dpds -> 3. Педагогічна майстерність і особистість учителя. Поняття педагогічної майстерності


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка