17 серія «педагогіка» в статье рассмотрено дидактическую суть содержания образования в Украине его место и значе ние в педагогической практике с одаренными учениками, проанализированы цели и задачи образования и воспитания того времени



Скачати 276,96 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка3/6
Дата конвертації04.04.2020
Розмір276,96 Kb.
1   2   3   4   5   6

це

система знань, умінь та навичок, оволодіння якими сприяє розвитку розумових та фізичних здібностей учнів, формуванню в них основ наук, світогляду та моралі, належної поведінки, підготовки дожиття та професійної діяльності. Важливою вимогою до змісту освіти є науковість. Навчання має розкривати реальні зв’язки між явищами природи, людського суспільства, мислення, переходячи від простого співіснування явищ для встановлення причинних зв’язків. Зміст освіти визначається такими принципами всебічність зв’язок із життям і практикою диференціація систематичність і зв’язок між навчальними предметами доступність до навчання учнів урахування національної культури і виробництва Я. Каменський у змісті освіти вважав, що потрібно дотримуватися у навчанні послідовного і поступового накопичення знань, наслідуючи дидактичним правилам від близького до далекого, від цілого до окремого, від знайомого до незнайомого для того, щоб учні засвоювали систему знань, а не уривчасті відомості.
М. Ярмаченко, зміст освіти вбачав утому, що готуючи людину майбутнього, принципово важливо сформувати в неї вміння орієнтуватися в галузях наук, самостійно знаходити головне у науковій літературі і не тільки, довідниках, енциклопедіях тощо. Окрім традиційного


18
СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА»
навчального підручника у розпорядженні учня будуть довідники з різних предметів, інша спеціальна література. Це привчатиме учнів самостійно здобувати знання і, разом з тим, вивільнить час від механічного заучування на пошук, експеримент, дослідництво.
В. Паламарчук вважає змістом освіти вміння мислити якому вчить школа. У своїй праці Школа вчить мислити надає логіко-дидактичну класифікацію основних способів розумової діяльності, що використовуються при розв’язанні будь-яких задач.
С. Гончаренко дає ще одне визначення змісту освіти «… основний елемент освітнього процесу, що складає основу, на якій досягаються його соціальні цілі. В загальному вигляді термін означає сукупність досягнень у різних сферах життєдіяльності людського суспільства, залучених до освітнього процесу. Основні складові змісту освіти містять досвід а) ефективної практичної діяльності б) пізнавальний в) соціальної взаємодії у процесі досягнення спільної мети г) морально етичний д) духовно культурний. На зміст освіти впливають об’єктивні потреби суспільства у розвитку робочої сили, науки і техніки, появу нових ідей, теорій) та суб’єктивні (політика керівних сил суспільства, методологічні позиції вчених) фактори. Ним сформульовано педагогічні умови до змісту освіти зміст освіти повинен бути спрямований на досягнення основної мети виховання – формування гармонійно розвиненої, суспільно-активної особистості – громадянина України зміст освіти повинен будуватися на науковій основі Сутність змісту освітив цілому базується на науці, що називається дидактика. Дидактика це сфера педагогіки, що досліджує закономірності процесу навчання. Теорія навчання дидактики досліджує загальні закономірності пізнавальної діяльності людини, що відбуваються як під керівництвом учителя, такі самостійно, шляхом самоосвіти [3]. Термін дидактика походить від грецького «дидактос», що означає «навчаючий». Вважається, що цей термін ввів німецький педагог В. Ратке (1571–1635). Під дидактикою він розумів наукову дисципліну, що займається дослідженням теоретичних та методичних основ навчання. Фундаментальну наукову доробку дидактики вперше здійснив Я. Коменський. У 1632 р. він написав на чеській мові Велику дидактику. Під дидактикою він розумів загальне мистецтво навчати всіх всьому. Значний внесок у розвиток дидактики здійснили такі видатні педагоги, як Г. Песталоцці, І. Гербарт, К. Ушинський, В. Острогорський, а також П. Каптеров, Ю. Бабинський, Н. Груздев, М. Данілов, Б. Есіпов, Л. Занков, Н. Менчинска, М. Скаткин, В. Паламарчук та ін..
Дидактика – це сфера педагогіки, що досліджує закономірності процесу навчання. Теорія навчання дидактики досліджує загальні закономірності пізнавальної діяльності людини, що відбувається як під керівництвом учителя, так й самостійно, шляхом самоосвіти. Дидактика від грец.

Каталог: images -> pdf -> 2014 2


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка