1. Загальні положення


ОСНОВНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕННЯPdf просмотр
Сторінка9/20
Дата конвертації10.08.2020
Розмір0,59 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   20
3. ОСНОВНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕННЯ
ЗАНЯТЬ
3.1. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ
Лекція
– це традиційно провідна форма навчання, організаційно-методична основа для всіх форм навчальних занять. У багатьох випадках лекція виконує функцію головного джерела інформації. Лекції у вищому навчальному закладі є методом викладання, який поки що не має альтернативи. Вони синтезують великий обсяг знань, який викладач опрацьовує і подає студентам у тому вигляді, який вважає доречним. Основна
мета лекції
– дати систематизовані основи наукових знань із навчальної дисципліни, розкрити стан і перспективи прогресу в конкретній


9 галузі наук, сконцентрувати увагу на найбільш складних і основоположних питаннях теми.
Як правило, лекція є елементом курсу лекцій, який охоплює основний теоретичний матеріал окремої або кількох тем навчальної дисципліни. Тематика курсу лекцій визначається робочою програмою навчальної дисципліни. Належним чином підготовлена лекція, безумовно, є запорукою успішного її проведення.
Разом з тим, чимало залежить і від того, наскільки вдало викладач вміє реалізувати все заплановане.
Традиційна
структура лекції
може виглядати наступним чином:

Повідомлення теми;

Ознайомлення з планом;

Перелік рекомендованих літературних джерел;

Нагадування змісту попередньої лекції, пов’язання його з новим матеріалом;

Реалізація тез лекції (змістовна частина лекції) з підведенням підсумків кожного питання;

Підведення підсумків лекції, відповіді на питання;

Повідомлення теми наступного заняття.
Разом з тим, такий порядок не є догмою. Іноді оголошенню теми може передувати невеличкий вступ, конкретний випадок, цікава історія, що, з одного боку, допоможе зосередити увагу, з іншого, - логічно підведе до значущості самої теми. Крім того, цей перелік може доповнюватися вказівкою на міжпредметні зв’язки або методичними рекомендаціями щодо підготовки до семінарських, практичних занять. Все залежить від індивідуального бачення самого викладача, в чому полягає його творчість і неповторність.
Основними вимогами до лекції
є:

високий науковий рівень інформації, що викладається і, як правило, має світоглядне значення;

великий обсяг чітко й компактно систематизованої та методично


10 переробленої сучасної наукової інформації;

доказовість та аргументованість суджень, що висловлюються;

достатня кількість наведених переконливих фактів, прикладів, текстів та документів;

чіткість викладених думок та активізація мислення студентів, постановка питань для самостійної роботи за проблемами, що обговорюються;

аналіз різних точок зору на вирішення поставлених проблем;

виведення головних думок і положень, формулювання висновків;

роз’яснення нових термінів та понять;

надання студентам можливості слухати, усвідомлювати, бачити та стисло записувати інформацію;

вміння встановлювати педагогічний контакт з аудиторією;

використання дидактичних матеріалів та технічних засобів навчання;

застосування основних матеріалів тексту, конспекту, блок-схем, таблиць, графіків тощо.
В умовах кредитно-модульної системи організації навчання лекції, кількість годин на які значно скорочена, повинні, в першу чергу, розкривати понятійний апарат конкретної галузі знань, проблеми, логіку, давати цілісну уяву про навчальну дисципліну і її предмет, її місце в системі науки, зв’язок з іншими дисциплінами, розвивати професійну зацікавленість, визначати зміст інших форм занять.
Ефективність лекції може бути значно підвищена за рахунок раціонального використання технічних засобів навчання. При цьому,
створюючи лекцію із
застосуванням мультимедіа, варто керуватись такими критеріями відбору
інформації
:

зміст, глибина і об’єм навчальної інформації повинні відповідати пізнавальним можливостям студентів, враховувати їх інтелектуальну підготовку і вікові особливості;


11

слайди презентації повинні містити тільки основні моменти лекції (основні визначення, схеми, анімаційні та відео фрагменти, що відображають сутність вивчаючих явищ);

при відборі матеріалу для зорового ряду опису моделі уникати дальніх планів і дрібних деталей;

слід уникати великих текстових фрагментів;

виділяти в текстах найбільш важливі моменти, використовуючи напівжирний чи курсивний шрифт;

загальна кількість слайдів не повинна перевищувати 20-25;

не варто перенавантажувати слайди різноманітними спецефектами, інакше увага студентів буде зосереджена саме на них, а не на інформаційному наповненні слайду;

на рівень сприйняття матеріалу великий вплив має кольорова гама слайда, тому необхідно підібрати правильне забарвлення презентації, щоб слайд добре "читався";

необхідно чітко розрахувати час на показ того чи іншого слайду, щоб презентація була доповненням до лекції, а не навпаки.
Найбільш типовими помилками методики проведення лекційних занять є:
1. Лекція охоплює всі деталізовані питання теми, не залишаючи простір для подальшої самостійної роботи, що приводить до того, що семінар з даної теми є репродукцією, переказом базових положень лекції.
2. Лекція перетворюється на диктант, а лектор не відривається від тексту.
3. Лектор взагалі не користується будь-яким записами, що може привести до відходу від теми, багатослів’я, логічної та смислової плутанини.
4. Інтонація монотонна або «хвилеподібна», не збалансований раціональний та емоційний компоненти викладу матеріалу.
5. Втрата контакту з аудиторією, що може проявлятися в тому, що студенти фіксують матеріал механічно, не розуміючи його, питання відсутні, має місце


12 спокійне, бездумне конспектування матеріалу або ж присутній галас в аудиторії, розмови, сміх, виконання сторонніх завдань.

Каталог: uploads


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   20


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка