1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної спеціальності: сформувати у студентів систему знань про світову фінансову систему, світовий фінансовий ринок та світові фінансові центриСкачати 33,25 Kb.
Дата конвертації25.04.2020
Розмір33,25 Kb.ДВНЗ «УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ»

ХАРКІВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ

Кафедра ФІНАНСІВ, БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ ТА СТРАХУВАННЯ


ОПИС ДИСЦИПЛІНИ

Назва дисципліни

Міжнародні фінанси

Освітній ступінь

ступінь перший (бакалаврський)

Назва освітньої програми

6.030508 «Фінанси і кредит»

Кількість кредитів за ECTS

4


1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної спеціальності: сформувати у студентів систему знань про світову фінансову систему, світовий фінансовий ринок та світові фінансові центри. Майбутні фахівці мають усвідомити механізм функціонування світових фінансів, оволодіти основами регулювання світових фінансових потоків.
2. Заплановані результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: сутність міжнародних фінансів та їх основні компоненти; основні засади координації політики країн у глобальному фінансовому середовищі; сутність, характерні риси і структурні елементи світового фінансового ринку; етапи розвитку світової валютної системи; загальні характеристики, види та учасників міжнародних валютних ринків; засади функціонування та особливості ринків євровалют; форми і види міжнародного кредитування; основні напрямки розвитку міжнародного ринку цінних паперів; умови формування та основні світові фінансові центри; особливості функціонування міжнародних банків та основні банківські операції на міжнародних ринках; методологічні аспекти аналізу, основні світові потоки та мотиви здійснення прямих іноземних інвестицій; особливості портфельного інвестування та управління фінансовими ризиками на міжнародних ринках; роль і місце міжнародних фінансових організацій в системі глобальних фінансів; механізм здійснення міжнародних фінансових операцій; особливості регулювання світових фінансових потоків; проблеми і перспективи інтеграції України в систему світових фінансів.

3. Форми і методи контролю:

  • Усне та письмове опитування.

  • Участь у дискусії та обговоренні питань, які винесені на семінарське заняття.

  • Тестування.

  • Підготовка доповідей з дисципліни.

  • Участь в колоквіумах .

  • екзамен.


4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують студенти

Оцінювання знань, умінь і навичок студентів здійснюється на основі результатів поточного і підсумкового контролю знань за 100-бальною шкалою. Поточний контроль здійснюється на семінарських та індивідуальних заняттях і оцінюється сумою набраних 50 балів. Максимальна сума балів, набраних на семінарських заняттях становить 25 балів, індивідуальних заняттях - 25 балів, екзамен – 50 балів.5. Хто викладає дисципліну:

Носова О.В., доктор економічних наук, професор


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка