• №7-8 (липень-серпень) 2010Скачати 98,86 Kb.
Сторінка1/7
Дата конвертації24.03.2020
Розмір98,86 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7


•  №7–8 (липень–серпень) 2010

66

світові процеси оновлення освіти позначилися 

і на Україні, торкнувшись усіх аспектів навчальної 

діяльності. як стверджує О.Пометун, сьогодні в світі 

є три підходи (моделі), на основі яких можна аналі­

зувати й розбудовувати освітній процес у сучасній 

школі:

1. Підхід з погляду змісту. Головне те, «що викла­дається учням у школі», навчальний план (навчаль­

ні програми) є набором «знаннєвих» можливостей 

учня, які можуть бути реалізовані на уроках і в по­

заурочний час.

2. Підхід  з  погляду  процесу  навчання.  З’ясо ву­

ється,  що  відбувається  під  час  навчання,  як  учні 

вчаться, що насправді вони засвоюють з викладе­

ного. При цьому аналізу підлягають «реальні» яви­

ща та процеси, коли учні разом з учителем здійсню­

ють пізнавальну діяльність у класі чи поза ним.

3. Підхід з погляду результатів. На думку О.Поме­

тун,  він  охоплює  багато  компетентностей  (знання, 

вміння, навички, ставлення тощо), котрими мають 

оволодіти  учні,  які  закінчують  школу [2,  с.  16]

.  У 


зв’язку  з  цим  основним  результатом  навчання  на 

сучасному етапі має стати не тільки вміння оперу­

вати власними знаннями в предметних галузях, а й 

бути готовим змінюватись та пристосовуватись до 

нових потреб ринку праці, оперувати інформацією, 

активно діяти в стандартних і нестандартних ситу­

аціях, досягаючи поставлених цілей, навчатись уп­

родовж життя, тобто оволодівати основними ком­

петентностями. 

В  узагальненнях  міжнародних  порівняльних 

досліджень  якості  освіти  ТIMSS  та  PISA  йдеться 

про  невідповідність  вітчизняної  системи  освіти 

світовим  стандартам.  це  насамперед  пов’язано  з 

тим,  що  в  зарубіжних  країнах  у  процесі  навчання 

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка