• №11 (листопад) 2011 68 Підготовка вчителя інформатики початкової школиСкачати 250,88 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації24.03.2020
Розмір250,88 Kb.
  1   2   3   4


•  №11 (листопад) 2011

68

Підготовка вчителя інформатики 

початкової школи

Галина ШКВОРЧЕНКО, 

викладач інформатики 

Ознакою часу, в якому ми живемо, є бурхливий розвиток комп’ютерної 

техніки. Відбувається перехід до інформаційних технологій, тобто 

до широкого застосування комп’ютерів і програмного забезпечення у 

виробництві, управлінні, науці, освіті, медицині, торгівлі, банківській 

справі тощо. Тому не дивно, що оволодіння багатьма сучасними спе-

ціальностями базується на умінні користуватися комп’ютером.

Від моменту прийняття Закону України «Про 

Національну програму інформатизації» від 4 люто-

го 1998  р. №74/98-ВР минуло 13  років. За цей час 

комп’ютерна грамотність стала обов’язковою озна-

кою кожної освіченої людини. Процес інформати-

зації суспільства спонукає кожного до опанування 

засобів інформаційно-комунікаційних технологій, 

потребує постійного підвищення професійного 

рівня як окремої людини, так і колективу, нової си-

стеми підготовки випускника, нового змісту та якос-

ті освіти.

Проблема використання інформаційних тех-

нологій у навчальному процесі привертала увагу 

педагогів, методистів та психологів: В.Ю.  Бико-

ва, М.І.  Жалдака, Б.Г.  Житомирського, Н.В.  Морзе, 

Ю.О. Жука, М.П. Лапчика, Г.О. Михаліна, С.А. Ракова, 

О.В.  Співаковського, М.І.  Шкіля та  ін. Психологічні 

аспекти цієї проблеми досліджувалися в працях 

В.П.  Безпалька, В.М.  Бондаровської, В.П.  Зінченка, 

Ю.І. Машбиця, Н.Ф. Тализіної та ін. 

Прийоми використання інформаційних техно-

логій, їх позитивний вплив на навчальну діяльність 

розглядаються під час вивчення методики викла-

дання інформатики в старшій школі, а методика ви-

кладання початкового курсу інформатики перебу-

ває на ще етапі становлення. Проте у зв’язку з тим, 

що інформатика сьогодні вивчається у початковій 

школі, виникає необхідність активізації роботи з 

цього питання.

Метою нашої статті є визначення особливостей 

підготовки вчителя інформатики початкової школи. 

Уроки інформатики у початковій школі завжди 

викликали інтерес серед дітей. Протягом десяти 

років

 

у школах профільного навчання курс інфор-

матики був обов’язковим, в інших – вивчався за ви-

бором, як варіативна частина програми.  

У Державному стандарті початкової загальної 

освіти, що набирає чинності з 1  вересня 2012  р., 

затвердженому постановою Кабінету Міністрів 

України від 20 квітня 2011 р. №462, в освітній галузі 

«Технології» передбачається формування і розви-

ток в учнів технологічної, інформаційно-комуніка-

ційної та основних компетентностей для реалізації 

їхнього творчого потенціалу і соціалізації в суспіль-

стві. Однією з вимог освітньої галузі «Технології» є 

ознайомлення з інформаційно-комунікаційними 

технологіями (ІКТ). Встановлено державні вимо-

ги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів. З 

1 вересня 2012 р. у варіативній складовій Базового 

навчального плану початкової загальної освіти від-

водяться додаткові години на вивчення предметів 

освітніх галузей та курсів за вибором, проведення Таблиця 1

 
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка